Fræðslunefnd Sveitarfélagsins Voga

8. fundur 18. október 2004 kl. 17:55 - 19:40 Iðndal 2

Mættir: Áshildur Linnet, Helga Friðfinnsdóttir, Kjartan Hilmisson, Snæbjörn

Reynisson, Salvör Jóhannesdóttir, Oktavía Ragnarsdóttir, Bergur Álfþórsson

 

Fundur settur kl. 17:55

Formaður kynnti sig fyrir nefndarmönnum og óskaði eftir að þeir kynntu sig stuttlega.

Því næst var tekið til starfa samkvæmt boðaðri dagskrá.

 

a) Bréf frá Kjartani Hilmissyni

Snæbjörn svaraði fyrsta lið bréfsins með tilliti til reynslu fyrri verkfalla kennar og

hvernig foreldrar geta aðstoðað börn sín m.a. með efni af skólavefnum. Ræddi

hann um þá röskun sem nú er fyrirsjáanleg s.s. frestun samræmdra prófa. Kjartan

spurði hvort sérstök ástæða væri til að vekja áhuga foreldra á skólavefnum.

Snæbjörn taldi ekki sérstaka ástæðu til þess.

 

Annar liður bréfsins. Formaður benti á að líklegt væri að þessi liður yrði til hliðar

við þann samning sem gerður verður við kennara. Snæbjörn útskýrði hvernig slík

mál hafa hingað til verið afgreidd. Í framhaldi að umræðum um þennan lið

samþykktu nefndarmenn eftirfarandi ályktun:

 

Fræðslunefnd leggur til við Hreppsnefnd Vatnsleysu-

strandarhrepps að grunnskólabörnum í hreppnum verði bætt

upp, eftir fremsta megni, það námstap sem skapast hefur í

verkfalli kennara. Leggur fræðslunefnd til að það verði gert

með tilliti til aldurs, þroska og násmsstigs barnanna.

 

Þriðji liður bréfsins, Salvör og Snæbjörn fóru yfir hvernig ráðningamálum í

skólunum er háttað.

Salvör kynnti þá tvo starfsmenn Suðurvalla sem öðlast hafa kennararéttindi frá

vori. Einnig greindi hún frá stöðu í kennara og leiðbeinindamálum almennt. Í

framhaldi af þessari umræðu spurði Bergur um hvernig starfið almennt gengi í

 

leikskólanum. Greindi Salvör frá stöðu mála og einnig stuttlega frá því að nú væri

leikskólinn orðinn heilsuleikskóli. Óskaði Bergur Salvöru til hamingju með

ánægjulega þróun í starfi Suðurvalla.

 

Fjórði liður bréfsins, vísað í að málið verður tekið fyrir undir c-lið auglýstrar

dagskrár.

 

b) Verkfall grunnskólakennara

Almennar umræður um verkfall grunnskólakennara og aðstæður í nútíma

skólahaldi.

 

c) Stefnumótun nefndarinnar

Formaður lagði til að sérstakur fundur yrði haldinn í fræðslunefnd til að fjalla um

áframhald stefnumótunarvinnu. Snæbjörn ræddi stuttlega um skólaakstur

grunnskólabarna og að nefndin yrði að marka stefnu í þeim málum.

 

Salvör vék af fundi kl. 18:45

 

Bergur lagði til að fundur vegna stefnumótunar nefndarinnar yrði haldinn innan

mánaðar. Var það samþykkt.

 

d) Viðbygging skólans

Snæbjörn greindi frá því að smávægilegar breytingar hafi orðið á þeim teikningum

sem lagðar voru fyrir nefndina á næsta fundi.

 

e) Önnur mál

Bergur Álfþórsson kom með eftirfarandi fyrirspurn:

Hvers vegna var samningi við Skólamálaskrifstofu Reykjanesbæjar sagt upp og

hvers vegna var fræðslunefnd ekki greint frá málinu?

Snæbjörn greindi frá þeirri hlið málsins sem hann þekkir, m.a. þeim vanda að ekki

hafi verið nægjanlega ljóst hvað verið var að greiða fyrir en kostnaður hreppsins

hefur verið um 4 milljónir á ári. Verið sé að skoða hvort hægt sé að taka upp

annað kerfi sem gæti verið ódýrara en þó sérstaklega skilvirkara. Snæbjörn greindi

frá að samningurinn væri í gildi fram til áramóta.

Óskaði Bergur formlega eftir því að Hreppsnefnd upplýsi um stöðu málsins og

ástæður þess hvers vegna fræðslunefnd hafi ekki verið upplýst um málið.

Fyrirspurn Bergs vísað til Hreppsnefndar.

 

Kjartan lagði til að fundargerðir Fræðslunefndar verði settar inn á vef hreppsins

líkt og fundargerðir annara nefnda. Var tillagan samþykkt. Formaður tók að sér að

kanna framkvæmd málsins.

Formaður lagði til að fundartími nefndarinnar yrði færður fram til 17:30 urðu

nefndarmenn ásáttir að færa fastan fundartíma til 18:00 og skulu reglulegir fundir

haldnir fyrsta mánudag hvers mánaðar.

Fundi slitið kl. 19:40

Getum við bætt efni síðunnar?