Stefnu og samþykktir

Áætlanir

Húsnæðisáætlun Sveitarfélagsins Voga 2021-2025

Jafnréttisáætlun Sveitarfélagsins Voga 2019-2023

Umferðaröryggisáætlun

Stefnur

 Forvarnarstefna Sveitarfélagsins Voga

Menningar- og félagastefna

Jafnlaunastefna Sveitarfélagsins Voga

Reglur og samþykktir um:

Stjórnsýslu

 Samþykktir um stjórn Sveitarfélagsins Voga

Viðauka I um fullnaðarafgreiðslur skipulags-og byggingarfulltrúans

Siðareglur fyrir kjörna fulltrúa Sveitarfélagsins Voga

Starfs- og samskiptareglur Sveitarfélagsins Voga

Starfsmannastefna Sveitarfélagsins Voga

Innkaupareglur Sveitarfélagsins Voga

Innkaupastefna Sveitarfélagsins Voga

Viðmiðunarreglur vegna snjómoksturs í Sveitarfélaginu Vogum

Álfagerði, útleiga íbúða

Fræðslu og uppeldismál

Reglur um leikskólavist í Sveitarfélaginu Vogum

Mennta-, menningar- og afreksmannasjóður

Reglur um námsvist utan lögheimilissveitarfélags

 

Skipulags- og byggingarmál

Umgengni á byggingasvæðum

Úthlutunarreglur vegna atvinnuhúsnæðis

Reglur um úthlutanir lóða í Sveitarfélaginu Vogum

Samþykkt um gatnagerðargjald í Sveitarfélaginu Vogum

Gjaldskrá Sveitarfélagsins Voga fyrir skipulags- og byggingarmál og tengd þjónustugjöld

 

Starfsmannamál

Reglur um stuðning við leiðbendur í réttindanámi eða endurmenntun

Félagsþjónustu

Ferðaþjónustu fatlaðra

Félagslega heimaþjónustu

Fjárhagsaðstoð

Liðveislu

Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning

Reglur um úthlutun félagslegra leiguíbúða

Frístunda og menningarmál

Íþróttamaður ársins

Frístundastyrkur - reglur og skilyrði

Mennta-, menningar- og afreksmannasjóður

Menningarverðlaun

Reglur um val og tilnefningu heiðursborgara Sveitarfélagsins Voga

Dýrahald

Hundahald

Kattahald

Búfjársamþykkt

Útleigu samkomusala

Álfagerði, salur

Tjarnarsalur

Afslátt fasteignagjalda

Reglur um lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega

Vogahöfn

Hafnarreglugerð fyrir Vogahörn

Lögreglusamþykktir

Lögreglusamþykktir 

Hlekkir á ýmis lög er lúta að sveitarstjórnarstiginu

Sveitastjórnarlög

Lög um tekjustofna sveitarfélaga

Stjórnsýslulög

Upplýsingalög

Lög um grunnskóla

Lög um leikskóla

Hafnalög

Barnalög

Barnaverndarlög

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga

Lög um málefni fatlaðra

Lög um málefni aldraðra

Lög um húsnæðisbætur

Skipulagslög

Getum við bætt efni síðunnar?