Gjaldskrá 2024

Fasteignagjöld 2024

Fasteignaskattur Gjald
Fasteignaskattur A, hlutfall af fasteignamati 0,43%
Fasteignaskattur B, hlutfall af fasteignamati 1,32%
Fasteignaskattur C, hlutfall af fasteignamati 1,65%
Önnur gjöld Gjald
Fráveitugjald, íbúðir, hlutfall af fasteignamati húss og lóðar 0,085%
Fráveitugjald,stofnanir og atvinnuhúsnæði, hlutfall af fasteignamati 0,16%
Vatnsgjald, íbúðir, hlutfall af fasteignamati 0,080%
Vatnsgjald, stofnanir og atvinnuhúsnæði, hlutfall af fasteignamati 0,19%
Aukavatnsgjald, atvinnuhúsnæði, kr.m3 20
Lóðarleiga, % af fasteignamati lóðar, íbúðarhúsnæði 1,15%
Lóðarleiga, % af fasteignamati lóðar, stofnanir og atvinnuhúsnæði 1,6%
Fast sorpgjald kr.pr. íbúðareiningu 18.000
Gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs Fer eftir rúmmáli (sjá gjaldskrá)

 

Rétt til lækkunar og niðurfellingar fasteignaskatts eiga eillilífeyrisþegar (67 ára og eldri) og öryrkjar sem úrskurðaðir eru með 75% örorku eða meira. Veittur er afsláttur í fjórum þrepum eftir tekjum viðkomandi. Skilyrði til lækkunar er að umsækjandi sé þinglýstur eigandi að eigninni, búi í viðkomandi eign, eigi þar lögheimili, og að um sé að ræða íbúðarhúsnæði. Ekki er heimilt að veita lækkun ef íbúð viðkomandi er leigð öðrum. Eingöngu er veittur afsláttur af gjöldum af einni íbúð í eigu aðila. Frekari upplýsingar, um tekjuviðmið, afslætti og reglur er að finna í skjali sem má nálgast með því að smella hér.

Veittur er 5% staðgreiðsluafsláttur af fasteignaskatti, séu gjöldin að fullu greidd eigi síðar en 19. febrúar 2024.

Gjalddagar eru alls 10, frá 1. febrúar - 1. nóvember, eindagi er fyrsta virka dag næsta mánaðar eftir gjalddaga.

Gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Sveitarfélaginu Vogum

Viðauki með breytingum á gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Sveitarfélaginu Vogum

Gjaldskrá vatnsveitu í Sveitarfélaginu Vogum

Gjaldskrá fráveitu Sveitarfélaginu Vogum

 

 

Félagsþjónusta

Akstursþjónusta fyrir fatlað fólk Gjald
Akstur fatlaðra, kr. pr. ferð*  285
Akstursþjónusta aldraðra Gjald
Per ferð* innanbæjar, kr. 500
Per ferð *innan þjónustusvæðis en utan sveitarfélags, kr 1.000
Matarþjónusta Gjald
Akstur vegna heimsendingar á máltíð, kr. 250
Hádegisverður fyrir aldraða, 67 ára og eldri, stök máltíð, kr. 1.150
Hádegisverður fyrir aldraða, 67 ára og eldri, 20 miða kort, kr. 21.000
Heimilishjálp Gjald
Heimilishjálp – kr. pr. klst. aldraðir og öryrkjar 830
Heimilishjálp kr. pr. klst. – fullt gjald 2.100
* Ferð er skilgreind í reglum þessum sem akstur milli tveggja staða en ekki akstur fram og til baka

Fræðslu- og uppeldismál 

Leikskóli Gjald
Dvalargjald per. klst, kr. (1-8 klst) 4.000
Dvalargjald pr. klst. umfram 8 klst, kr.  7.600
Morgunverður, pr. mánuð, kr.  3.000
Hádegisverður, pr. mánuð, kr.  6.900
Síðdegishressing, pr. mánuð, kr.  3.000
Fjölskylduafsláttur* - fyrir annað barn er greitt  50%
Fjölskylduafsláttur* - fyrir þriðja barn eða fleiri er greitt  Gjaldfrjálst
Seinkomugjald, kr. per skipti.  950

* Fjölskylduafsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi en ekki af fæði.

Fjölskylduafsláttur gildir einnig um barn í leikskóla ef systkini, 12 mánaða eða eldra, dvelur hjá dagforeldri í Sveitarfélaginu Vogum. Allir foreldrar geta sótt um tekjutengdan afslátt. Afsláttur er veittur af almennu dvalargjaldi, ekki fæði, í samræmi við tekjuviðmið sem Sveitarfélagið Vogar setur. Ekki er hægt að fá hvorutveggja systkinaafslátt og tekjuafslátt. Gjald er greitt fyrirfram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi er 14 dögum síðar. Ef barn er ekki sótt á tilskyldum tíma greiða foreldrar kr. 950,- pr. skipti. Gjaldið er innheimt eftir á með leikskólagjöldum næsta mánaðar.

Tekjutengdur afsláttur af leikskólagjöldum
Brúttótekjur á ári Á mánuði Afsláttur
Einstaklingur: 
0 til 5.214.980 kr.  435.582 kr.  40%
5.214.981 kr. til 6.256. 589 kr.  521.376 kr.  20%
Fólk í sambúð:
0 til 7.299.505 kr.  608.292 kr.  40%
7.299.506 kr. til 8.760.580 kr.  730.048 kr.  20%

 

Grunnskóli Gjald
Gjald fyrir skólamáltíð á önn  Gjaldfrjálst
 
Tónlistarskóli skólaárið 2024-2025 Gjald
Heilt nám, kr. (allt skólaárið)  105.000
Hálft nám, kr. (allt skólaárið)  68.000
Hljóðfæraleiga (allt skólaárið)  14.000
Fjölskylduafsláttur, 2 nemendur á heimili (afsláttur af heildargjöldum beggja).  20%
Fjölskylduafsláttur, 3 nemendur á heimili (afsláttur af heildargjöldum allra).  30%
Fjölskylduafsláttur, 4 nemendur á heimili (afsláttur af heildargjöldum allra).  40%
 
Frístundaskóli Gjald
Gjald fyrir frístundaskóla 13:10-16:00 pr.mán (síðdegishressing innifalin), kr. 21.000
Síðdegishressing kr. pr. mán. 4.000
Fjölskylduafsláttur* - fyrir annað barn er greitt  50%
Fjölskylduafsláttur* - fyrir þriðja barn er greitt  Gjaldfrjálst
Fjölskylduafsláttur* - fyrir fjórða barn er greitt  Gjaldfrjálst

* Fjölskylduafsláttur (gildir eingöngu af tímagjaldi)
Gjald er innheimt fyrirfram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 14 dögum síðar. Uppsagnarfrestur er hálfur mánuður og skal uppsögn berast skriflega eigi síðar en 15. hvers mánaðar.


 

Íþróttir- og tómstundir

Leikjanámskeið Gjald
Leikjanámskeið, ein vika hálfan daginn*, kr. 6.500
Leikjanámskeið, ein vika allan daginn*, kr. 12.500
Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskóla, vika hálfan daginn*, kr. 4.500
Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskóla, vika allan daginn*, kr. 7.000
 *Veittur er 50% afsláttur af verði ef systkini sækja sama námskeiðið.

 *Börn mæta með nesti í leikjanámskeið.

 
Sundlaug, aðgangseyrir Gjald
Eitt skipti barna (0-17 ára), kr. Gjaldfrjálst
Eitt skipti eldra fólks (67 ára og eldri), kr. Gjaldfrjálst
Eitt skipti fullorðinna (18-66 ára), kr. 1.000
10 skipta kort fyrir fullorðna, kr. 5.500 
30 skipta kort fyrir fullorðna, kr. 13.000 
Árskort fyrir fullorðna, kr. 19.000 
Leiga á sundfatnaði
Sundföt, fullorðnir, kr.  650
Handklæði, fullorðnir, kr.  650
Sundföt, börn, kr.  400
Handklæði, börn, kr.  400
 
Íþróttasalir, útleiga Gjald
Stór salur kr. pr. klst. 9.900
Stór salur stakur tími kr. pr. klst. 11.600
Minni salur kr. pr. klst.
3.700
Íþróttahópar á sólarhring, kr. pr. einstakling  3.600

 

Bókasafn

Bókasafn Gjald
Árgjald, fullorðnir, kr. 2.700
Árgjald, börn (yngri en 18 ára), kr. Gjaldfrjálst
Árgjald, aldraðir (67 ára og eldri), kr. Gjaldfrjálst
Pöntun á bók í útláni, kr 270
Sektir vanskila, pr. eintak á dag, kr. 160

 

Salarleiga

Tjarnarsalur Gjald
Stærri viðburðir, s.s. dansleikir, kr. 151.000
Umsjónarmaður, að lágmarki 6 tímar, kr. klst. 4.100
Veisla, kr. 76.000
Umsjónarmaður, að lágmarki 4 tímar, kr. klst. 4.100
Fundur, hálfur dagur 29.000
Umsjónarmaður, að lágmarki 2 tímar, kr. klst. 4.100
Fundur, heill dagur 48.000
Umsjónarmaður, að lágmarki 4 tímar, kr. klst. 4.100
Dúkaleiga, litlir dúkar (4 manna borð) 700
Dúkaleiga, stórir dúkar (8 manna borð)
1.300
Dúkaleika, veisluborð 1.900
Flygill 10.000
Gjald ef salur er afhentur degi fyrir leigudag  10.000
 
Álfagerði Gjald
Veisla, kr. 48.000 
Umsjónarmaður, að lágmarki 4 tímar, kr. klst.  4.100
Fundur, hálfur dagur 20.000 
Umsjónarmaður, að lágmarki 2 tímar, kr. klst. 4.100 
Fundur, heill dagur  30.000
Gjald ef salur er afhentur degi fyrir leigudag  10.000
   

Vogahöfn

Hafnargjöld Tegund gjalds Gjald

Undir 20 brl.
Mánaðargjald, kr. 16.500
Ársgjald, kr. 132.000

21-50 brl.
Mánaðargjald, kr. 22.000
Ársgjald, kr. 178.000

51 brl. og stærri
Mánaðargjald, kr. 33.000
Ársgjald, kr. 362.000

Önnur þjónusta

Tímagjald kr.pr.klst. 7.600
Gjald fyrir rafmagn skv. mæli, kr. 35
Aukalykill, kr. 2.100

Útkall reiknast að lágmarki 4 klst og ef fleiri en einn viðskiptavinur nýtur þjónustu í sama útkalli skiptist kostnaður við útkallið milli aðila í hlutfalli við veitta þjónustu.Þó eru útköll vegna vigtunar, tenginga rafmagns og fleira utan dagvinnutíma að jafnaði 1 klst. lágmark. Gjald er innheimt fyrirfram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 14 dögum síðar. Greitt er gjald þar til lykli hefur verið skilað.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Vogahafnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.

Öll skip, að undanskildum fiskiskipum, skemmtibátum sem ekki mega flytja fleiri en 12 farþega, herskipum, hjálparskipum í flota, skipum sem þjónusta fiskeldi og skipum í ríkisrekstri sem nýtt eru í þágu hins opinbera og skylt er að innheimta samkvæmt f. lið, 1. tl. 2. mgr. 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003 og 11.gr. c í lögum nr. 33/2004 um varnir gegn megnun hafs og stranda, skulu greiða eftirfarandi gjald fyrir móttöku og meðhöndlun á úrgangi frá skipum. Sorpeyðingargjald er innifalið í ofangreindum verðum:

Tegund Gjald 
Skip minni en 10 BT, kr. á mánuði
2.600
Skip 10 – 100 BT, kr. á mánuði
5.200
Skip stærri en 100 BT, kr. á mánuði
9.100

 

Gjaldskrá skipulags- og byggingarmála og tengd gjöld

Gatnagerðargjald %  m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. pr. m2   1.1.2024
Einbýlishús 15% 43.579
Par-, rað-, tvíbýlis- og keðjuhús  15% 43.579
Fjölbýlishús 10% 29.053
Verslunar-, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði  7,5% 21.789
Iðnaðar-, geymslu og annað atvinnuhúsnæði  7,5% 21.789
Aðrar byggingar  7,5% 21.789

Af kjallararýmum íbúðarhúsa skal greiða 25% af venjulegu gatnagerðargjaldi, enda sé húsrýmið gluggalaust og aðeins gengt í það innan frá.
Vegna sameiginlegra bifreiðageymslna fyrir þrjár eða fleiri bifreiðar skal greiða 10% af venjulegu gatnagerðargjaldi.
Vegna stækkunar íbúðarhúss, sem er a.m.k. 15 ára, skal ekki greiða gatnagerðargjald, enda nemi stækkunin ekki meiru en 30 m² á hverja íbúð. 
Af svalaskýlum íbúðarhúsa, sem eru 20 m² eða minni vegna hverrar íbúðar, skal ekki greiða gatnagerðargjald.
Af óeinangruðum smáhýsum sem eru minni en 15 fermetrar greiðist ekkert gatnagerðargjald.

Gatnagerðargjald er reiknað sem hlutfall af byggingarkostnaði fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987 

Samþykkt um gatnagerðargjald í Sveitarfélaginu Vogum

 
Byggingarleyfisgjöld
Íbúðarhúsnæði % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Einbýlishús pr. lóð 100% 290.526
Par-, rað-, tvíbýlis- og keðjuhús pr. íbúð 85% 246.947
Fjölbýlishús pr. íbúð  50% 145.263
Atvinnu- þjónustuhúsa og stofnana % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Gólfflötur allt að 500 m² 100% 290.526
Gólfflötur á bilinu 500-1.000 m² 200% 581.052
Gólfflötur á bilinu 1.000-2.000 m² 300% 871.578
Gólfflötur yfir 2.000 m²   400% 1.162.104
Annað húsnæði og viðbyggingar % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Gólfflötur allt að 40 m² 40% 116.210
Gólfflötur 40-100 m² 60% 174.316
Byggingarleyfisgjöld - Annað % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Minniháttar breytingar á útliti- og innra skipulagi húsa án stækkunar og endurnýjunar utanhúsklæðningar   10% 29.053
Meiriháttar breytingar á útliti og innra skipulagi húsa án stækkunar, s.s. meiri háttar breyting á veggjum, lögnum o.fl.   50% 145.263

Byggingarleyfisgjald er ákveðið hlutfall byggingarkostnaðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlishúss eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987.

Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er útgáfa byggingarleyfis, ein yfirferð aðaluppdrátta, útmæling fyrir greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti og útsetning lóðar, lögbundið byggingareftirlit og úttektir, útgáfa fokheldisvottorðs og útgáfa lokaúttektarvottorðs. 

 
Gjöld vegna framkvæmdaleyfis
Tegund % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga
um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000  
100%  290.526
Framkvæmdaleyfi aðrar framkvæmdir  50% 145.263 
Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi 20% 58.105 
Afgreiðslugjald 10% 29.053 

Innifalinn í framkvæmdaleyfisgjaldi er kostnaður sveitarfélagsins vegna útgáfu og undirbúnings leyfisveitingar auk kostnaðar við eina ferð vegna eftirlits.

 
Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga  % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Afgreiðslugjald. 
10% 29.053
Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr.  aðkeypt vinna skv. reikningi 
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr.  100% 290.526
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr aðkeypt vinna skv. reikningi
 
Kostnaður vegna deiliskipulags  % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Afgreiðslugjald.
10% 29.053
Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr.   aðkeypt vinna skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. 75% 217.895
 
Verulegar breytingar á deiliskipulagi % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr. 
aðkeypt vinna skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. verul. br. sbr. 1. mgr. 43. gr 75% 217.895 
 
Óverulegar breytingar á deiliskipulagi % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr. v. óverul. br. 
50% 145.263 
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br. sbr. 2. mgr. 43. gr.  30% 87.158
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br. sbr. 3. mgr. 43. gr.  15% 43.579
Grenndarkynning. Grenndarkynning, sbr. 44. gr.  15% 43.579
 
Afgreiðslu- og þjónustugjöld % m2 verði vísitöluhúss Gjald kr. 1.12.2023
Hver endurskoðun aðaluppdrátta 10% 29.053
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga 10% 29.053
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt 10% 29.053
Stofnun lóðar  10% 29.053
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun 10% 29.053
Fyrir breytingu á lóðarsamningi 10% 29.053
Fyrir breytingu á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs 10% 29.053
Gjald f. útkall þegar verk reynist ekki úttektarhæft 20% 58.105
Afgreiðsla stöðuleyfis, árgjald greiðist einu sinni á ári* 20% 58.105
Fyrir hverja aukaútsetningu lóðar/húss; pr.mælingu aðkeypt vinna skv. reikningi

*Byggingarfulltrúi hefur heimild til að innheimta gjald, vegna stöðuleyfis, hafi ekki verið sótt formlega um stöðurleyfi eða það ekki verið endurnýjað á tilskildum tíma,

Gjaldskrá Sveitarfélagsins Voga fyrir skipulags- og byggingarmál og tengd þjónustugjöld

 
Vatnsveita: heimæðagjald

Þvermál heimæðar, PE

Kr., 0-35m

Kr. pr. m (>35m)

< 32 296.525 2.965
40 383.544 3.835
50 496.522 4.965
63 716.023 7.160
75 956.701 9.567
90 1.392.354 13.924
110 1.554.412 15.544
160 1.820.574 18.206
     

* Heimæðagjald er greitt fyrir fram.

Þar sem lengd heimæðar er styttri en 35 metrar gildir ofangreind verðskrá. Fyrir hvern metra umfram er heimilt að innheimta 1% af heimæðagjöldum viðkomandi málstærðar.

Gjald vegna tengingar og aftengingar á byggingarvatni er kr. 44.000

Gjaldskrá vatnsveitu í Sveitarfélaginu Vogum

 
Vatnsveita: graftrargjöld

Klaki/klöpp

Dýpt, cm 

Kr. pr. lm

Klaki/klöpp < 30 3.702
Klaki/klöpp > 30 7.469

Reynist nauðsynlegt að fleyga eða sprengja klöpp eða frost í jörðu bætist ofangreindur kostnaður við skurðgröft, sbr. 1. mgr., sem innheimtist eftir á.

Vanti ídráttarrör eða ídráttarrör reynist ónothæft greiðist vegna skurðgraftar, kr. 11.613 pr.lengdar­metra.

 
Vatnsveita: mælaleiga

Nafnmál mm/ʺ

Mælaleiga á ári, kr.  

Mælaleiga á dag, kr.

< 25 / 1ʺ 10.748 29
30 / 1 ¼ʺ 11.397 31
40 / 1 ½ʺ 14.039 38
50 / 2ʺ 18.617 51
65 / 2 ½ʺ 28.239 77
80 / 3ʺ 40.680 111
100 / 4ʺ 51.983 142
150 / 6ʺ 59.936 164

Fyrirtæki og aðrir sem greiða aukavatnsgjald skv. 7. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga og 14. gr. reglugerðar um vatnsveitur sveitarfélaga skulu greiða leigu á vatnsmælum sbr. ofangreint. 

 
Fráveita: stofngjald fyrir tengingu og lagningu frárennslislagna við holræsakerfi

 

Tegund húsnæðis

 

Eining

 

Gjald kr. 1.12.2023

Einbýlis-, par- og raðhús (á hverja íbúð) 356.967
Fjölbýlishús (á hverja íbúð) 107.088
Annað húsnæði (hver tenging) 347.425

Þar sem sérstakar aðstæður eru til staðar eða tenging er lengri en 10 metrar frá stofnlögn að lóðarmörkum skal lóðarhafi greiða raunkostnað við að tengja viðkomandi fasteign við veituna.

Gjaldskrá fyrir fráveitu í Sveitarfélaginu Vogum

 

Önnur þjónusta

Prentun og afritun á skrifstofu Gjald
Vottorð, kr. 1.950
Ljósrit A4, kr. 100
Ljósrit A3, kr. 200
Ljósrit A2 (+þjónustugjald 1. stk.), kr. 300
Ljósrit A1 (+þjónustugjald 1. stk.), kr. 500
Þjónustugjald, ljósritun/skurður/skönnun o.fl., kr. 1,750

 

Gjaldskrá 2023

Gjaldskrá 2023

 

Getum við bætt efni síðunnar?