Grunnskóli

Stóru- Vogaskóli

Grunnskólinn Vogum190 Vogar
Sími 440 6250
Fax: 440 6583
Netfang: skoli@vogar.is

Skólastjóri: Hilmar Egill Sveinbjörnsson

Aðstoðarskólastjóri: G. Ingibjörg Ragnarsdóttir

Heimasíða Stóru-Vogaskóla

Stóru- Vogaskóli er heildstæður, einsetinn skóli með um 173  nemendur í 1. -10. bekk. Húsnæði skólans  er hið glæsilegasta og aðbúnaður til fyrirmyndar. Í Stóru- Vogaskóla er börnum boðið upp á gjaldfrjálsar máltíðir í hádeginu.

Markmið skólans

Markmið Stóru-Vogaskóla er að veita hverjum og einum nemanda tækifæri til að þroska hæfileika sína og auka þekkingu sína. Með því taki skólinn þátt í að móta einstaklinga sem taki virkan og jákvæðan þátt í að bæta samfélagið. Stóru-Vogaskóli hefur það að markmiði að nám og kennsla verði skilvirkt ferli sem lagi sig að nýjum tímum og nýrri kennslutækni. Með því búi skólinn nemendur undir líf og starf í tæknivæddu þjóðfélagi í örri þróun. Áhersla verði lögð á að kennarar og stjórnendur skólans endurmeti sífellt markmið skólans og kennsluaðferðir og sæki sér endur- og símenntun í því skyni. Það skuli þó aldrei vera markmið að gera breytingar breytinganna vegna, heldur til að stuðla að sannanlega bættu skólastarfi.. Með það í huga innleiði skólinn aðferðir til að meta skólastarfið og um leið þörf fyrir breyttar áherslur.

Skólastarf í Stóru-Vogaskóla byggist í grunninn á bekkjakennslu í getublönduðum bekkjum. Til að koma til móts við þá kröfu að allir nemendur fái kennslu við hæfi, þróar skólinn nú aðferðir sem miðast í auknum mæli við þarfir og hæfileika einstaklingsins. Þetta er m.a. gert með þemabundnu námi og hópaskiptingu þvert á aldur, eftir viðfangsefnum og verkfærni nemenda.

Skólinn leggur áherslu á að grípa strax inn í, með greiningar, sérkennslu eða öðrum stuðningsúrræðum, ef nemendur virðast ekki ná námsmarkmiðum. Skólinn stefnir að því að nýta sér umhverfi skólans og byggðarlagsins í auknum mæli, t.d. hvað varðar kennslu í náttúrufræði og samfélagsfræði.

Skólinn hefur það að markmiði að skapa umhverfi þar sem nemendum líður vel, andlega og líkamlega. Skólinn leitast við að innleiða, í samráði og samvinnu við nemendur og foreldra, reglur og vinnuaðferðir, sem taka til samskipta nemenda innbyrðis og samskipta nemenda og starfsmanna skólans. Jafnframt vill skólinn innleið aðferðir til að sporna við og bregðast við einelti. Þáttur í þeirri viðleitni er þátttaka í Olweusarverkefni.

Skólinn vill stuðla að líkamlegri vellíðan nemenda m.a. með því að bjóða upp á hollan og góðan mat í mötuneyti skólans og að nemendur stundi útiveru og hreyfingu.

Einkunnarorð skólans eru VIRÐING – VINÁTTA – VELGENGNI.

Það þýðir að í samskiptum okkar á meðal leggjum við áherslu á að sýna hvert öðru virðingu og vináttu og að aðalsmerki okkar í námi verði velgengni, enda felur slíkt markmið í sér samviskusemi gagnvart þeim verkefnum sem fengist er við og metnað til að leysa þau vel af hendi svo árangur náist.

Getum við bætt efni síðunnar?