Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Sunnubraut 26, 230 Reykjanesbær 
Sími 421 3100
Fax 421 3107
Netfang fss@fss.is 
Vefur: www.fss.is 

Skrifstofa skólans er opin:
Kl. 7:45-16:00 mánudaga - fimmtudaga og til kl. 13:00 á föstudögum. Skrifstofan er lokuð milli kl. 12:05 og 12:35.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja er skóli Suðurnesjamanna og nemendur koma frá öllum byggðarlögum svæðisins auk þess sem alltaf eru í skólanum nokkrir nemendur sem koma annars staðar frá. Sveitarfélögin fjögur á Suðurnesjum (Reykjanesbær, Grindavík, Suðurnesjabær og Sveitarfélagið Vogar) reka skólann í samstarfi við ríkisvaldið.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja er framhaldsskóli sem býður upp á fjölbreytt bóklegt og verklegt nám. Skólinn starfar samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 80/1996. Skólinn er áfangaskóli en í því felst að námsefni í einstökum greinum er skipt niður í afmarkaða áfanga sem kenndir eru í eina námsönn og lýkur með prófi eða öðru námsmati í annarlok. Brautskráning er í lok hverrar annar og er hún hápunktur skólastarfsins.  Undanfarin ár hafa um 800 nemendur stundað nám í skólanum auk 150-200 nemenda í öldungadeild.

FS hefur starfað síðan haustið 1976. Skólinn var stofnaður í samstarfi ríkisins og allra sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Þar sameinuðust Iðnskóli Keflavíkur og framhaldsdeildin við Gagnfræðaskólann í Keflavík. Allt frá stofnun skólans hefur hann verið í stöðugum vexti og sprengt utan af sér húsnæðið hvað eftir annað. Haustið 1992 komst starfsemin loks öll undir eitt þak.  Í skólanum eru 30 bóklegar stofur, 3 tölvustofur, teiknistofa, tilraunastofur fyrir raungreinar, verknámsstofur fyrir hársnyrtiiðn, vélstjórn, málmsmíði, rafvirkjun, tréiðnað og sjúkraliðanám, bókasafn, samkomusalur og mötuneyti fyrir nemendur auk vinnuaðstöðu fyrir kennara og annað starfsfólk.  Nú er skólinn í um 9000 m2 húsnæði en nýjasti hluti þess var tekinn í notkun haustið 2004.  Auk þess er fjöldi námskeiða haldin í skólahúsnæðinu, einkum á vegum Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum.

Nemendur Fjölbrautaskóla Suðurnesja geta valið um bóklegt nám sem lýkur með stúdentsprófi, fjölbreytt iðnnám og styttri starfsnámsbrautir. Skólinn útskrifar sjúkraliða. Fjölbrautaskóli Suðurnesja er kjarnaskóli í netagerð og hefur því frumkvæði að þróun og nýjungum í námi og endurmenntun netagerðarmanna. Skólinn er eini framhaldsskólinn á landinu sem býður upp á kennslu í netagerð. Í skólanum er einnig starfrækt fornámsdeild fyrir nemendur sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi einkunnum til að hefja nám á almennum brautum. Þá rekur skólinn starfsdeild fyrir fatlaða nemendur.

Getum við bætt efni síðunnar?