Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna

Þann 1. janúar 2022 tóku gildi ný lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, svokölluð farsældarlög. Meginmarkmið laganna er að veita snemmtæka íhlutun og að allir sem að barninu koma tali saman. Sveitarfélögum er ætlað þrjú til fimm ár að innleiða slíkt fyrirkomulag. Ábyrgðaraðilar samkvæmt lögum þessum skulu:

  • Fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra og meta þörf fyrir þjónustu.
  • Bregðast við þörf barna og foreldra fyrir þjónustu á skilvirkan hátt um leið og þörf krefur.
  • Hafa samráð sín á milli með það að markmiði að þjónusta sé samfelld og samþætt í þágu velferðar og farsældar barna og foreldra

Í lögunum er kveðið á um stigskiptingu á þjónustu; fyrsta, annað og þriðja stig. Þannig er gert ráð fyrir að öll þjónusta í þágu farsældar barna sé veitt á þremur þjónustustigum. Fyrsta stigið er aðgengilegt öllum börnum og foreldrum en um er að ræða einstaklingsbundinn snemmtækan stuðning. Fyrsta stigið er nýnæmi í lögum og verður mesta kerfisbreytingin þar. Á öðru stigi er markvissari einstaklingsþjónusta (t.d. liðveisla, barnaverndarvinnsla) og á þriðja stigi er þjónustan orðin mun sérhæfðari (þyngri barnaverndarvinnsla, innlögn). Markmiðið með lögunum er að draga úr og fækka alvarlegri málum. Sveitarfélagið Vogar og Suðurnesjabær eru með samning sín á milli um félagsþjónustu og er Suðurnesjabær þar leiðandi sveitarfélag. Fjölskyldusvið Suðurnesjabæjar leiðir innleiðingu laganna í Sveitarfélaginu Vogum og Suðurnesjabæ. Lögin ná til allrar þjónustu sem veitt er innan skóla- og heilbrigðiskerfis auk félagsþjónustu og lögreglu.

Verkefnastjóri innleiðingar er Sara Dögg Eiríksdóttir og má hafa samband við hana í síma 425-3000 eða á netfanginu sara@sudurnesjabaer.is. Einnig er starfandi verkefnishópur til að styðja við innleiðingu. Í honum sitja verkefnastjóri ásamt sviðsstjóra og deildarstjórum Fjölskyldusviðs. 

Umsóknareyðublöð vegna samþættingar:
Leiðbeiningar Barna- og fjölskydustofu vegna umsókna
Eyðublað 1 - Beiðni um miðlun upplýsinga til tengiliðar/málstjóra og vinnslu persónuupplýsinga skv. 15. gr. laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021
Eyðublað 2 - Beiðni um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barns samkvæmt lögum nr. 86/2021
Eyðublað 3 - Matsblað fyrir tengiliði samkvæmt lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna

Gagnlegir hlekkir:
Barna- og fjölskyldustofa

Myndbönd:
Tengiliðir
Stigskipting þjónustu
Stuðningsteymi og áætlanir
Breytingar í þágu barna

Lesefni um samþættingu:
Lög um samþættingu þjónustu í þágu barna
Bæklingur Félagsmálaráðuneytisins um farsæld barna
Bæklingur um samþættingu í Sveitarfélaginu Vogum - fyrir börn og foreldra
Samþætting verklag

Getum við bætt efni síðunnar?