Útboð-Endurbætur á fráveitu

                     

 

ÚTBOÐ

 

Sveitarfélagið Vogar óskar eftir tilboðum í verkið Vogar – Endurbætur fráveitu”.

 

Verkið felst í fullnaðarfrágangi á steyptu dælumannvirki við núverandi útrás neðan Akurgerðis ásamt fullnaðarfrágangi á nýrri dælulögn frá dælumannvirkinu að núverandi sjálfrennslislögn í Hafnargötu þar sem hún tengist henni. Núverandi yfirfall tengist nýju dælumannvirki en helst að öðru leyti óbreytt, upphafshluti núverandi útrásar tengist í nýtt dælumannvirki en sjólögnin leggst af.

 

Helstu magntölur eru:

Rif yfirborðs                               490 m2

Uppgröftur og endurfyllingar    1165 m3

Aðflutt fylling                            460 m3

Losun á klöpp                             15 m3

Lögn, PEH ø180mm                   430 lm

Brunnur,1000mm                           1 stk.

Steypumót                                  120 m2

Járnabinding                             2600 kg

Steinsteypa                                  17 m3

Skólpdælur                                    2 stk

Lensidæla                                      1 stk

Malbik                                       580 m2

Grasþökur                                  570 m2

 

Framkvæmdatími hefst þriðjudaginn 20. ágúst 2019, strax eftir afstaðna bæjarhátíð
sveitarfélagsins Voga.

 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. október 2019.

 

Þeir sem hyggjast bjóða í verkið skulu óska eftir útboðsgögnum með því að senda tölvupóst á netfangið skrifstofa@vogar.is eða hringja í síma 440 6200 og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá þá útboðsgögnin send í tölvupósti.