Framkvæmdir í Kirkjugerði.

                     

Tilkynning um framkvæmdir

í götunni Kirkjugerði,

á kaflanum milli Tjarnargötu og Hafnargötu

 

Á næstunni hefjast framkvæmdir við endurgerð götunnar og gerir verktaki ráð fyrir að hefja framkvæmdir í síðustu viku maí.

Um er að ræða uppgröft og jarðvegsskipti ásamt því að vatns- og fráveitulagnir verða endurnýjaðar, gatan malbikuð og gerð hellulögð gangstétt. Samhliða munu veitufyrirtæki endurnýja og leggja lagnir.

Óhjákvæmilega hafa framkvæmdirnar í för með sér nokkra röskun og truflun fyrir íbúa við götuna meðan á þeim stendur. Búast má við því að loka þurfi fyrir umferð um götuna um lengri eða skemmri tíma.  Reynt verður eftir föngum að haga framkvæmdum þannig að óþægindi verði sem minnst.

Um leið og beðist er velvirðingar af því ónæði sem af þessu hlýst er óskað eftir því að íbúar og aðrir sýni biðlund og taki tillit til framkvæmdanna og þeirrar umferðastýringar og lokanna sem þeim fylgir.

Verklok eru áætluð í lok júlí.

 

Sveitarfélagið Vogar