Íþrótta- og tómstundafulltrúi

Sveitarfélagið Vogar auglýsir laust til umsóknar starf íþrótta- og tómstundafulltrúa. Íþrótta- og tómstundafulltrú gegnir lykilhlutverki í skipulagningu og umsjón með öllu tómstundastarfi í sveitarfélaginu, jafnt fyrir unga sem aldna. Forvarnir er mikilvægt leiðarljós í starfinu. Íþrótta- og tómstundafulltrúi er tengiliður sveitarfélagsins við frjáls félagasamtök á vettvangi íþrótta og tómstunda sem starfa í sveitarfélaginu og ber ábyrgð á að rekstur sé í samræmi við fjárhagsheimildir og innan samþykktrar fjárhagsáætlunar. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Verksvið:

 • Forstöðumaður Borunnar, félagsmiðstöðvar unglinga og er næsti yfirmaður starfsfólks. Sinnir reglubundinni viðveru á opnunartíma samkvæmt nánara samkomulagi
 • Hefur umsjón með og veitir forstöðu félagsstarfs eldri borgara
 • Vinnur í nánu samstarfi við stjórnendur grunnskólans, og hefur þar reglubundna viðveru þar sem tengslin við nemendur og starfsfólk eru efld
 • Er tengiliður sveitarfélagsins við félagasamtök sem eru með skipulagða íþrótta- og tómstundastarfsemi í sveitarfélaginu, á grundvelli samstarfssamninga milli sveitarfélagsins og viðkomandi félags
 • Hefur umsjón með og samræmir allt forvarnarstarf, einkum er snýr að börnum og ungmennum
 • Er tengiliður og umsjónarmaður með verkefnunum Heilsueflandi samfélag og Barnvænt samfélag, sem sveitarfélagið tekur þátt í
 • Tekur þátt í skipulagningu og framkvæmd viðburða á vegum sveitarfélagsins, í samstarfi við menningarfulltrúa
 • Situr fundi Frístunda- og menningarnefndar og kemur að undirbúningi mála í samstarfi við formann hennar. Íþrótta- og tómstundafulltrúi er starfsmaður nefndarinnar, auk menningarfulltrúa

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntunsem nýtist í starfi, svo sem á sviði kennslu, íþrótta og tómstunda
 • Farsæl reynsla af íþrótta- og tómstundastarfi
 • Óbilandi áhugi á velferð íbúa sveitarfélagsins, og hæfni til að eiga góð og uppbyggileg samskipti við alla aldurshópa
 • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhersla á færni og lipurð í samskiptum, við alla aldurshópa

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Um fullt starf er að ræða. Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu. Umsækjendur af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Starfsmannahandbók ásamt starfsmannastefnu sveitarfélagsins má sjá á heimasíðu sveitarfélagsins www.vogar.is

Starfið er laust samkvæmt nánara samkomulagi. Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri, netfang asgeir@vogar.is Umsóknarfrestur er til 24. júlí 2020. Umsóknum skal skilað á netfangið skrifstofa@vogar.is