Umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga

30. fundur 29. mars 2011 kl. 17:30 - 23:15 Iðndal 2

Fundur haldinn í umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga, þriðjudaginn 29.

mars 2011 kl. 17:30 að Kálfatjörn og Iðndal 2.

Mætt eru: Hörður Harðarson, Bergur Viðar Guðbjörnsson, Þorvaldur Örn Árnason, Arna

Þorsteinsdóttir og Guðbjörg Theodórsdóttir. Einnig situr fundinn Sigurður H. Valtýsson

skipulags- og byggingarfulltrúi. Þorvaldur Örn Árnason ritar fundargerð í tölvu.

 

Skipulagsmál

1. Kálfatjörn, tillaga að deiliskipulagi skv. uppdrætti Eyjólfs Bragasonar arkitekts

dags. 25.09.2010 og br. 14.03.2011.

Tillagan hefur verið kynnt í samræmi við skipulagsreglugerð nr. 400/1998 gr. 3.2.

Var hún send aðilum með kynningarbréfi og í tölvupósti. Umsögn og ábendingar

hafa komið frá nokkrum aðilum.

Skv. fyrirliggjandi tillögu hefur verið tekið tillit og komið til móts við nokkurn hluta

framkominna ábendinga og athugasemda. Umhverfis- og skipulagsnefnd beinir því

til aðila skipulagsgerðarinnar að vinna tillöguna frekar í samræmi athugasemdir

nefndarinnar, sem koma fram í sérstakri greinargerð.

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir deiliskipulagstillöguna með þeim

breytingum sem koma fram í svörum nefndarinnar við athugasemdum við

deiliskipulagstillöguna. Deiliskipulagstillögunni með breytingum og umfjöllun um

athugasemdir vísar nefndin til afgreiðslu bæjarstjórnar og leggur til að

deiliskipulagstillagan verði auglýst skv. 41. gr skipulagslaga nr. 123/2010.

 

2. Deiliskipulagstillaga, Vogatjörn, Hábæjartún og skólalóð skv. uppdrætti

Landslags dags. 29.03.2011.

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir deiliskipulagstillöguna með breytingum:

Gatan Hábæjartún verði breikkuð og gert ráð fyrir gangstétt við hana. Einnig

telur nefndin eðlilegast að sett verði snúningsplan við enda götunnar.

Stefna lóða og byggingarreita verði samsíða lóðarmörkum Hábæjar og gatan

verði utan lóða.

Nýtingarhlutfall nýrra lóða verði 0,4.

Gerð verði betri grein fyrir aðkomu að Garðhúsum.

Deiliskipulagstillögunni með breytingum vísar nefndin til afgreiðslu bæjarstjórnar

og leggur til að deiliskipulagstillagan verði auglýst skv. 41. gr skipulagslaga nr.

123/2010.

 

2

 

Byggingarmál

 

3. Úrskurður Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála, mál nr. 61/2010, synjun

umsóknar um byggingarleyfi fyrir nýju húsi að Breiðagerði 8, Vatnsleysuströnd.

Úrskurðurinn lagður fram. Nefndin leggur til að unað verði við úrskurðinn.

Nefndin lítur svo á að með úrskurðinum sé ekki verið að véfengja réttmæti ákvæða í

aðalskipulagi um að krefjast deiliskipulags fyrir frístundabyggðina í Breiðagerði, en

heimilt sé að endurbyggja og stækka hús svo framarlega sem það sé „óveruleg

breyting á byggingarmagni“ eins og Úrskurðarnefndin kemst að orði.

Umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga fer þess á leit við

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála að hún skilgreini hversu mikil aukning

byggingarmagns megi vera til að teljast „óveruleg“.

Nefndin er þó ósammála niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar um að heimilt sé að

stækka núverandi húsakost á svæðinu án þess að fyrir liggi samþykkt deiliskipulag

og að það samræmist gildandi aðalskipulagi. Í samræmi við gildandi aðalskipulag og

að teknu tilliti til úrskurðarins er það álit nefndarinnar að þörf sé á að

deiliskipuleggja svæðið áður en óbyggðar lóðir koma til byggingar og ef til

verulegrar uppbyggingar kemur á þegar byggðum lóðum. Því beinir nefndin því til

eigenda lóða og frístundahúsa á svæðinu að vinna deiliskipulag fyrir svæðið.

 

4. Breiðagerði 8, Svavar Þorsteinsson sækir um byggingarleyfi fyrir frístundahús

skv. umsókn og bréfi dags 31.08.2010 og aðaluppdráttum teiknistofunnar Kvarða

dags. 19.08.2010.

Í samræmi við úrskurð Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála, mál nr.

61/2010 og í samræmi við afgreiðslu 3. máls er hin kærða umsókn um

byggingarleyfi tekin fyrir að nýju.

Nefndin samþykkir því að vísa í grenndarkynningu hinni kærðu umsókn dags.

31.08.2010 og aðaluppdráttum teiknistofunnar Kvarða dags. 19.08.2010.

Umsóknin samræmist landnotkun aðalskipulags, byggðamynstri og þéttleika

byggðar. Áður en umsókn um byggingarleyfi er afgreidd skal í samræmi við 43. gr.

Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1977 með síðari breytingum, fara fram

grenndarkynning þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag af svæðinu og það er þegar

byggt.

Kynna skal umsóknina fyrir eigendum Breiðagerðis 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16 og 17.

 

3

 

5. Breiðagerði 8, Svavar Þorsteinsson sækir um byggingarleyfi fyrir frístundahús

skv. bréfi dags 15.03.2011 og aðaluppdráttum Friðriks Friðrikssonar arkitekts

dags. 29.04.1997.

Í samræmi við úrskurð úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála, mál nr.

61/2010 og í samræmi við afgreiðslu 3. máls er umsókn um byggingarleyfi tekin

fyrir að nýju.

Nefndin hafnar umsókninni þar sem um verulega aukningu á byggingarmagni er að

ræða og því þurfi að gera deiliskipulag.

 

6. Breiðagerði 1, Karl S. Óskarsson sækir um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við

frístundahús, skv. umsókn dags 09.09.2010 og aðaluppdráttum Verkfræðistofu

Suðurnesja dags. 18.08.2010.

Í samræmi við úrskurð úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála, mál nr.

61/2010 og í samræmi við afgreiðslu 3. máls er umsókn um byggingarleyfi tekin

fyrir að nýju.

Nefndin hafnar umsókninni þar sem um verulega aukningu á byggingarmagni er að

ræða og því þurfi að gera deiliskipulag.

 

Fundi slitið kl. 23:15

Getum við bætt efni síðunnar?