Umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga

36. fundur 13. desember 2011 kl. 17:30 - 18:40 Iðndal 2

Fundur haldinn í umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga, þriðjudaginn 13.

desember 2011 kl. 17:30 að Iðndal 2.

Mættir eru: Bergur Viðar Guðbjörnsson, Arnheiður Þorsteinsdóttir, Agnes Stefánsdóttir,

Hörður Harðarson og Guðbjörg Theodórsdóttir. Einnig situr fundinn Sigurður H. Valtýsson

skipulags- og byggingarfulltrúi. Arnheiður Þorsteinsdóttir ritar fundargerð í tölvu.

 

Skipulagsmál

1. Deiliskipulag íþróttasvæðis og Aragerðis. Tillaga að deiliskipulagi skv. uppdrætti

Landslags dags. 09.12.2011.

Frumdrögin hafa verið kynnt í samræmi við 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga

nr.123/2010. Engar ábendingar komu fram á kynningartímanum.

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir deiliskipulagstillöguna með þeim

lagfæringum og breytingum sem hafa verið gerðar á henni frá þeirri tillögu sem var

forkynnt og leggur til að bætt verði við í kafla 1.3 í greinagerð: framkvæmdir hafa

engin áhrif á skráðar minjar. Tillögunni með breytingum er vísað til afgreiðslu

bæjarstjórnar. Lagt er til að deiliskipulagstillagan verði auglýst skv. 41. gr

skipulagslaga nr. 123/2010.

 

2. Deiliskipulag iðnaðarsvæðis Flekkuvíkur. Skipulags- og matslýsing skv.

greinargerð Landslags dags. 13. desember 2011.

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir lýsinguna og vísar henni til afgreiðslu

bæjarstjórnar. Lagt er til að lýsingin verði kynnt í samræmi við 3. mgr. 40 gr.

skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Byggingarmál

3. Auðnir, Jakob Árnason sækir um byggingarleyfi fyrir dæluhúsi skv. umsókn dags

30.11.2011 og aðaluppdráttum Verkfræðistofu Suðurnesja dags. 29.11.2011.

Skv. gildandi aðalskipulagi er fyrirhuguð bygging á svæði sem skilgreint er sem

landbúnaðarsvæði en ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu. Væntanlegt dæluhús

er ætlað að þjóna hitaveitu sem lögð yrði að bænum Auðnum og að þegar byggðri

frístundabyggð í nágrenninu.

 

Umsókninni er frestað þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag svæðisins sbr. 37. gr.

skipulagslaga nr. 123/2010. Gera þarf deiliskipulag í samræmi við aðalskipulag og

skipulagslög nr. 123/2010 áður en hægt er veita byggingarleyfi.

 

2

 

Framkvæmdaleyfi

4. Greinargerð Jakobs Árnasonar dags. 16.11.2011 og uppdráttur Verkfræðistofu

Suðurnesja dags. 21.11.2011, vegna hitaveituframkvæmda að Auðnum á

Vatnsleysuströnd.

Greinargerðin lögð fram og henni vísað til bæjarstjórnar.

Umhverfis- og skipulagsnefnd ítrekar að allar framkvæmdir og byggingar skuli vera í

samræmi við ákvæði skipulags og vera skv. leyfum. Þær framkvæmdir sem ráðist

hefur verið í nú þegar eru án tilskilinna byggingar- og framkvæmdaleyfa. Séu

fyrirhugaðar frekari boranir eftir vatni eða aðrar framkvæmdir skal sækja um

framkvæmdarleyfi fyrir þeim með tilheyrandi gögnum og upplýsingum um

framkvæmdina.

Skv. gildandi aðalskipulagi er fyrirhuguð framkvæmd á svæði sem skilgreint er sem

landbúnaðarsvæði en ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu. Væntanlegri hitaveitu

er ætlað að þjóna bænum Auðnum og þegar byggðri frístundabyggð í nágrenninu.

 

Umhverfis- og skipulagsnefnd frestar enn umsókn um framkvæmdaleyfi til

hitaveituframkvæmda sem frestað var á 35. fundi nefndarinnar 15.11.2011 þar sem

ekki liggur fyrir deiliskipulag svæðisins sbr. 37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Gera

þarf deiliskipulag í samræmi við aðalskipulag og skipulagslög nr. 123/2010 áður en

hægt er veita byggingarleyfi.

 

5. Flekkuvík, Íslensk matorka ehf. sækir um framkvæmdaleyfi fyrir

tilraunaborunum eftir köldu og heitu vatni á Keilisnesi skv. umsókn dags.

01.12.2012 ásamt fylgigögnum.

Framkvæmdaraðili hefur tilkynnt fyrirhugaðar tilraunaboranir til Skipulagsstofnunar

og Orkustofnunar.

Umhverfis- og skipulagsnefnd frestar afgreiðslu framkvæmdaleyfis þar til álit

Skipulagsstofnunarinnar um matsskyldu framkvæmdarinnar liggur fyrir.

 

3

 

Ýmis mál

6. Bréf frá Skipulagsstofnun dags. 25.10.2011, tilnefning fulltrúa á samráðsvettvang

vegna Landsskipulagsstefnu.

Nefndin leggur til að sveitarfélög á svæðinu sameinist um fulltrúa. Nefndin tilnefnir

Þorvald Örn Árnason sem fulltrúa Sveitarfélagsins og Guðbjörg Theodórsdóttir til

vara.

 

7. Bréf frá Umhverfisráðuneytinu dags. 03.11.2011, ósk um umsögn um drög að nýrri

skipulagsreglugerð.

Ekki eru gerðar athugasemdir við reglugerðardrögin.

 

8. Bréf frá Umhverfisráðuneytinu dags. 03.11.2011, ósk eftir tillögum og ábendingum

vegna landsáætlunar fyrir úrgang.

Nefndin hefur engar tillögur né ábendingar.

 

Bókun:

Nefndin harmar það að fá erindi til afgreiðslu eftir að tímamörk eru liðin, samanber

6. 7. og 8. mál fundarins.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:40.

Getum við bætt efni síðunnar?