Umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga

41. fundur 07. maí 2012 kl. 17:30 - 19:30 Iðndal 2

Fundur haldinn í umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga, mánudaginn 7. maí

2012 kl. 17:30 að Iðndal 2.

Mættir eru: Bergur Viðar Guðbjörnsson, Þorvaldur Örn Árnason og Inga Sigrún Atladóttir.

Einnig situr fundinn Sigurður H. Valtýsson skipulags- og byggingarfulltrúi. Inga Sigrún

Atladóttir ritar fundargerð í tölvu. Bergur Viðar Guðbjörnsson stýrir fundi.

 

Umhverfismál

1. Atvinnuveganefnd Alþingis óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um

áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 727. mál, skv. tölvubréfi dags 25.

apríl 2012.

Umsögn umhverfis- og skipulagsnefndar:

Meginmarkmið aðalskipulags 2008-2028 er “að sveitarfélagið Vogar verði vistvænt

sveitarfélag sem leggur áherslu á fjölskylduvænt umhverfi, fjölbreytta náttúru,

útivistarsvæði og hátt þjónustustig. Gert er ráð fyrir að sjálfbær þróun verði

leiðarljós við skipulag og framkvæmdir þannig að kynslóðir framtíðarinnar fái

notið alls þess sem við höfum nú og gott betur”.

Samkvæmt sameiginlegri stefnumótun sem birtist í tillögu um svæðisskipulag

sveitarfélaganna á Suðurnesjum sem samþykkt hefur verið til auglýsingar kemur

fram skýr vilji sveitarstjórnarmanna á svæðinu til að allrar varúðar sé gætt við

nýtingu svæðisins en þar segir m.a. “Vegna náttúruverndargildis háhitasvæða þarf

að fara með gát við nýtingu jarðhitans og setja reglur við nýtingu sé hún talin hafa

óásættanleg áhrif á verndar- og/eða útivistargildi háhitasvæða. Skipulagning og

stofnun jarðvangs (e. geopark) er leið að því markmiði að tekið sé markvisst á

annarri nýtingu og náttúruvernd samhliða nýtingu jarðhita og annarra auðlinda á

Suðurnesjum. Umfang orkuvinnslu, útfærsla mannvirkja og reglur verða

skilgreindar þegar ítarlegri upplýsingar liggja fyrir”.

Sveitarfélagið Vogar er aðili að Reykjanesfólkvangi og hefur tekið þátt í að móta

stefnu og framtíðarsýn fólkvangsins sem nú liggur fyrir (sjá vefslóðina

http://reykjanesfolkvangur.is/files/11210_sk120404_Stj%C3%B3rnunar%C3%A1

%C3%A6tlun_dr%C3%B6g.pdf ). Þessi vinna mun væntanlega nýtast í áætlun um

eldfjallagarð (geopark) sem sveitarfélögin á Suðurnesjum eru öll aðilar að. Í

áætluninni er lagt til að stækka fólkvanginn og hugsanlega sameina

Bláfjallafólkvangi. Í stjórnunaráætlunni er lögð áhersla á að orkunýtingin verði á

forsendum náttúruverndar og að sjálfbærni verði gætt. Mikilvægt er að

rammaáætlun taki mið af þessari stefnumótun þannig að áætlunin kollvarpi ekki

þeirri vinnu sem nú er vel á veg komin.

Í niðurstöðum 2. áfanga rammaáætlunar kemur fram að friðun og virkjun á

háhitasvæðum fara yfirleitt ekki saman og því sé eðlilegt er að skipta háhitasvæðum

 

2

 

í tvo meginflokka, nýtingarflokk og verndunarflokk. Í niðurstöðu rammaáætlunar

kemur fram að vegna skorts á gögnum er ekki talið unnt að skipta öllum þekktum

háhitasvæðum í flokkana tvo á grundvelli raka. Ef litið er til gagna rammaáætlunar

má leiða rök að því að Reykjanesið falli að mestum hluta undir það.

Umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga telur rétt að horfa til þeirra

tækifæra sem felast í eldfjallagarði og fólkvangi á Reykjanesskaga og ekki verði

spillt þeim tækifærum sem felast í einstakri náttúru svæðisins.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:30.

Getum við bætt efni síðunnar?