Skipulags- og byggingarnefnd Sveitarfélagsins Voga

11. fundur 29. nóvember 2005 kl. 20:00 - 21:50 Iðndal 2

11. fundur ársins 2005 í Skipulags- og byggingarnefnd Vatnsleysustrandarhrepps

haldinn þriðjudaginn 29.11 kl.20.00 að Iðndal 2, Vogum.

Lúðvík Berg Bárðararson, Jón Ingi Baldvinsson, Gísli Stefánsson, Hörður Harðarson,

Gunnar Helgason og Kristján Baldursson byggingarfulltrúi, sem jafnframt ritar

fundargerð.

 

1. mál Vegna frestunar á byggingarleyfi fyrir Suðurgötu 2a Vogum var

Ásthildi Kristjánsdóttur Brekkugötu 11, sérstaklega send grenndarkynning 3.

11. 2005 þar sem henni var gefinn kostur á að gera skriflegar athugasemdir

við byggingaráform á lóðinni Suðurgötu 2a.

Bréf frá henni barst 16. 11. 2005 þar sem hún gerir nokkrar athugasemdir

meðal annars í 6. lið þar sem stendur eftirfarandi: “Í dag 14. 11. er búið að

slá upp fyrir grunni á lóðinni, en samkvæmt lögum um grenndarkynningu,

sem mér var kynnt bréflega dags. 3.11, er veittur 4 vikna frestur til að koma

með athugasemdir, eða til 1. 12. Þessi frestur virðist ekki ætla að vera virtur

af lóðareiganda og fer ég fram á að allar framkvæmdir verði stöðvaðar á

meðan að öðrum kosti neyðist ég til að vísa málinu til áfríunarnefndar

skipulagsmála í samráði við minn lögfræðing.”

Byggingarfulltrúi svaraði þessu bréfi dags. 18. 11.2005. Þar segir meðal

annars: “Vegna 6. liðar í athugasemdalistanum vill skipulags og

byggingarfulltrúi taka skýrt fram og endurtaka það sem var munnlega tjáð að

framkvæmdir á lóðinni Suðurgata 2a voru stöðvaðar með bréfi til viðkomandi

eiganda lóðarinnar 3. 11. 2005. Uppsláttur fyrir grunni er því gerður án

byggingarleyfis og þar af leiðandi á ábyrgð eigandans.”

 

Í bréfi sínu mótmælir Ásthildur fyrirhuguðum byggingarframkvæmdum á

lóðinni Suðurgötu 2a. af eftirfarandi ástæðum:

Bein tilvitnun í bréfið:

1. Lóðin virðist ekki hafa verið auglýst laus til umsóknar eins og segir i

reglum um lóðaúthlutanir og þar af leiðandi verið úthlutað í kyrrþey.

2. Þegar ég keypti Brekkugötu 11 í maí s.l. var mér sagt af fyrri eigendum

og staðfest af 3 nágrönnum að ekki yrði byggt á viðkomandi lóð, þar sem

hún væri of lítil og að fyrirhugað væri að gera þar bílastæði fyrir

leikskólann vegna stækkunar í framtíðinni.

3. Það virðist vera að einhver sjái ofsjónir yfir því að húsbíll, kerrur og

hjólhýsi hafi staðið þarna X tíma í sumar.

4. Mér er spurn hvað er að því að gera þarna bílastæði fyrir þá sem hafa ekki

aðst. til að hafa viðk. ökutæki sín á einka lóðum eða leggja í stuttan tíma?

5. Ég persónulega kom með tillögur við nágranna bæði við Brekkugötu og

Suðurgötu að gera mætti “lokal” garðaðstöðu s.s. fyrir fjölsk., grill og eða

fjölskylduvænt útisvæði fyrir umræddar götur svipað og fyrirfinnst víða

við blokkir í úthverfum Reykjavíkur. Það finnst mér frábær hugmynd og

væri til í að leggja mitt af mörkum (þess vegna

 

í sjálfboðavinnu) þar sem ég er orðin óvinnufær og hef hugsað mér að búa

hér í nánustu framtíð.”

Svör skipulags og byggingarnefndar við athugasemdum Ásthildar

Kristjánsdóttur:

1. Úthlutun lóðarinnar er þannig til komin að viðkomandi átti spildu af

lóðinni Suðurgata 2. Að samanlagðri þeirri spildu og opna svæðisins

Suðurgötu 2a varð til nægjanleg stór íbúðarhúsalóð. Hreppsnefnd hafði

því ekki möguleika á að auglýsa lóðina til umsóknar þar sem eigandi

spildunnar hafði skapað sér forkaupsrétt að lóðinni.

2. Þetta opna svæðið var skarð í íbúðarhúsagötu, sem ekki er til

deiliskipulag yfir. Engin áform lágu fyrir um það að svæðið skildi vera

bílastæði fyrir leikskólann eða fyrir íbúa hverfisins.

3. Nýting á svæðinu undir kerrur, húsbíla og hjólhýsi hafði ekki áhrif á

ráðstöfun lóðarinnar undir einbýlishús.

4. Skipulags og byggingarnefnd telur að þegar lóðin var orðin nægilega stór

fyrir einbýlishús þá væri einboðið að nýta hana þannig þar sem um

íbúðarhúsagötu var að ræða.

5. Svæði fyrir samkomur íbúa í Vogum eru fyrir hendi annars staðar t.d. í

Aragerði.

Eftir að hafa farið yfir athugasemdir grenndarkynningarinnar telur Skipulags

og byggingarnefnd ekki nægjanlegan rökstuðning fyrir því að falla frá

byggingarleyfi á lóðinni.

Byggingarnefnd staðfestir því byggingarleyfi á Suðurgötu 2a til Þórðar

Guðmundssonsar og Maríu Gunnarsdóttur, samræmist lögum nr. 73/1997.

Nefndin átelur lóðarhafa fyrir að hefja framkvæmdir án tilskilinna leyfa.

 

2. mál Umsókn Pálma Stefánssonar um byggingarleyfi á lóðinni

Miðdalur 7 Samþykkt með fyrirvara um samþykki eldvarnareftirlits.

Samræmist lögum nr 73/1997

 

3. mál Umsókn Pálma Stefánssonar um viðurkenninng sem

múrarameistari í Vatnsleysustrandarhreppi. Nefndin samþykkir umsóknina.

 

4. mál Trésmiðja Snorra Hjaltasonar ehf sækir um stöðuleyfi fyrir

vinnubúðahús á leiksvæði í enda Miðdals.

Nefnin samþykkir stöðuleyfi til eins ár.

5. mál Bráðabirgðaskýli Hraunholti 1

Hreppsnefnd vísaði máli Eignarhaldsfélagsins Norma, sem tekið var fyrir á

síðasta fundi aftur til Skipulags og byggingarnefndar og beindi þeim tilmælum til

nefndarinnar að endurupptaka málið, bókun byggingarnefndar 25. 10. 2005 um

samþykki á byggingarleyfi fyrir bráðabirgðaskýli er því fallin úr gildi.

 

Vegna gagnaöflunar og undirbúngs frestar nefndin afgreiðslu málsins.

Önnur mál

Kristín Gísladóttir Sléttahraun 21 sækir um byggingarleyfi að Heiðardal 4

Samkvæmt teikningum eftir Teiknistofuna Kvarði.

Samþykkt með fyrirvara um samþykki eldvarnareftirlits samræmist lögum nr.

73/1997

Teiknistofan Tak sækir um endurnýjað byggingarleyfi fyrir Akurgerði 1 og 1a

fyrir hönd lóðarhafa samkvæmt breyttum teikningum sem felst aðallega í því að

staðsteypa húsið í stað þess að hlaða það úr plastkubbum.

Samþykkt með fyrirvara um samþykki eldvarnareftirlits, samræmist lögum nr

73/1997

 

Fundi slitið kl 21.50

Getum við bætt efni síðunnar?