Skipulags- og byggingarnefnd Sveitarfélagsins Voga

20. fundur 17. september 2007 kl. 18:00 - 22:20 Hafnargötu 17

20. fundur skipulags- og byggingarnefndar árið 2007 í Sveitarfélaginu Vogum haldinn

mánudaginn, 17 september kl. 18:00 að Hafnargötu 17 félagsmiðstöð, Vogum.

Mættir eru, Gunnar Helgason, Gordon Patterson, Inga Sigrún Atladóttir, Oktavía Jóhanna

Ragnarsdóttir, Þórður Guðmundsson, og Kjartan Sævarsson byggingarfulltrúi, sem jafnframt

ritar fundargerð.

 

1 mál Tillaga að nýju Aðalskipulagi.

Ómar Ívarsson og frá Landslagi kom á fund og kynnti nýja tillögu af

aðalskipulagi sveitarfélagsins. Ómar vék af fundi kl. 21:10 og Skipulags- og

byggingarnefnd þakkar honum fyrir kynninguna. Gerðar voru athugasemdir sem

Ómar skráði hjá sér, en auki þess vill Skipulags- og bygginganefnd

Sveitarfélagsins Voga vekja athygli á eftirfarandi atriðum varðandi tillögu

vinnuhóps um aðalskipulag.

 Það svæði sem skipulagt er undir þjónustuhluta miðbæjarsvæðisins telur

nefndin vera fremur þröngt og lítur til austurs með stækkunarmöguleika í

huga.

 Stærð Kirkjureits við Kálfatjörn er ekki inni á tillögunni, einnig vantar að

skilgreina svæði minjafélagsins innan svæðisins.

 Nefndin telur rangfærslur vera í kennileitum og örnefnum samkvæmt korti

sem liggur fyrir fundinum.

 

Þórður Guðmundsson og Inga Sigrún Atladóttir vilja bóka eftirfarandi:

 Samkvæmt markmiðum skipulagstillögunnar skal leggja áherslu á greiða

umferð. Gert er ráð fyrir of mörgum gatnamótum við Vogabraut og teljum við

betra að safna saman umferð innan hverfa í færri og stærri gatnamót.

 Við leggjum til að hverfisvernd verði ekki sett á alla ströndina eins og tillagan

gerir ráð fyrir. Einnig leggjum við til að til að hverfisvernd verði sett á svæði

meðfram ströndinni þar sem sannanlega er að finna náttúru- og

menningaminjar.

 

Þórður Guðmundsson vill bóka eftirfarandi:

 Stækka þarf iðnaðarsvæði við Flekkuvík í átt til Vatnsleysubæja þannig að

hægt sé líta til Vatnsleysuvíkur til hafnargerðar sem er mun álitlegri kostur

en Flekkuvíkin. Samkvæmt markmiðum skipulagsins ber að stækka

iðnaðarsvæðin fremur en að minnka þau.

 

 Í sambandi við kaflann um landbúnaðarsvæði nást markmið

skipulagshópsins ekki vegna hverfisverndarinnar sem setur svæðinu

verulegar takmarkanir.

 Gera á ráð fyrir innanlandsflugvelli í Hvassahraunslandi því þar er vænstur

kostur fyrir innanlandsflug.

 Til að framfylgja markmiðum tillögunnar um minjavernd og búsetu á

ströndinni þurfi að vera hægt að byggja sjóvarnargarða og önnur

mannvirki til að verja landið, hverfisvernd setur slíkum mannvirkjum

verulegar skorður.

 Landrofsfjörur er ekki hægt að hafa sem markmið í skipulagi því það

stangast á við verndun fornminja og bújarða.

 

Skipulags og bygginganefnd þakkar vinnuhóp um aðalskipulag fyrir þeirra störf

einnig er nefndin ánægð með nýja aðstöðu nefndarinnar.

 

Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 22.20.

Getum við bætt efni síðunnar?