Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga

205. fundur 29. mars 2023 kl. 18:00 - 18:15 á bæjarskrifstofu
Nefndarmenn
  • Björn Sæbjörnsson forseti bæjarstjórnar
  • Andri Rúnar Sigurðsson aðalmaður
  • Birgir Örn Ólafsson varaforseti
  • Eva Björk Jónsdóttir aðalmaður
  • Friðrik V. Árnason aðalmaður
  • Annas Jón Sigmundsson varamaður
  • Eðvarð Atli Bjarnason 1. varamaður
Starfsmenn
  • Gunnar Axel Axelsson bæjarstjóri
Fundargerð ritaði: Gunnar Axel Axelsson bæjarstjóri
Dagskrá
Til fundarins eru mættir allir aðalmenn í bæjarstjórn að undanskildum Kristni Björgvinssyni en í hans stað situr fundinn varabæjarfulltrúinn Eðvarð Atli Bjarnason og Ingu Sigrúnu Baldursdóttur en í hennar stað situr fundinn varabæjarfulltrúinn Annas Jón Sigmundsson.

1.Ráðning sviðsstjóra

2303039

Lögð fram tilboð frá ráðningarstofum vegna umsjónar með ráðningu í nýtt starf sviðsstjóra.
Forseti gefur orðið laust.

Afgreiðsla bæjarstjórnar:

Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra að ganga frá samningi við Hagvang um umsjón með ráðningu sviðsstjóra.

Samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum.

2.Umsókn um byggingarleyfi - Staðarborg 26

2303004

Tekið fyrir 4. mál úr fundargerð 48. funda skipulagsnefndar sem haldinn var 21. mars 2023: Umsókn um byggingarleyfi - Staðarborg 26

Óskað er eftir því að staðsetja geymslur utan byggingareits, tekur málið til Staðarborgar 22, 24 og 26 sbr. fylgibréf arkiteks, Óla Rúnar Eyjólfssonar, dagsett 01.03.2023.

Samþykkt

Afgreiðsla skipulagsnefndar: Það er mat skipulagsnefndar að um óverulegt frávik sé að ræða skv. 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og því vikið frá breytingu á skipulagi. Það er mat nefndarinnar að frávikið varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og umsækjanda og er því er fallið frá að grenndarkynna erindið. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að heimila frávik og málsmeðferð verði í samræmi við 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Forseti gefur orðið laust.

Afgreiðsla bæjarstjórnar:

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu skipulagsnefndar.

Samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum.

3.Kosning í nefndir og ráð 2023

2303040

Á 203. fundi bæjarstjórnar þann 08.03.2023 samþykkti bæjarstjórn beiðni Hönnu Lísu Hafsteinsdóttur varabæjarfulltrúa E-listans um lausn frá störfum.
Í stað Hönnu Lísu færist Ragnar Karl Kay Frandsen varabæjarfulltrúi upp um sæti og verður 2. varabæjarfulltrúi E-lista og Ingvi Ágústsson, Aragerði 7 tekur sæti sem 3. varabæjarfulltrúi E-lista.

Eftirfarandi tillögur að breyttri skipan í nefndir er lögð fram samkvæmt ákvæðum 34., 35., 43., 46. og 47.gr. samþykktar um stjórn Sveitarfélagsins Voga.

Frístunda- og Menningarnefnd
- Samúel Þórir Drengsson verður aðalmaður.
- Guðrún Kristín Ragnarsdóttir verður 1. varamaður.
- Steinunn Björk Jónatansdóttir, Lyngdal 10 verður 2. varamaður.

Forseti gefur orðið laust um tilnefningarnar.

Ekki hafa borist fleiri tilnefningar, og eru því framangreind sjálfkjörin sem aðal- og varamenn í Frístunda- og menningarnefnd.


Umhverfisnefnd
- Arngrímur Jónsson, Hafnargötu 1a verður 2. varamaður.

Forseti gefur orðið laust um tilnefninguna.

Ekki hafa borist fleiri tilnefningar, og eru því framangreindur sjálfkjörinn sem varamaður í Umhverfisnefnd.


Skipulagsnefnd
- Davíð Harðarson verður 1. varamaður.
- Ragnar Karl Kay Frandsen verður 2. varamaður.
- Ingvi Ágústsson, Aragerði 7 verður 3. varamaður.

Forseti gefur orðið laust um tilnefningarnar.

Ekki hafa borist fleiri tilnefningar, og eru því framangreindir sjálfkjörnir sem aðal- og varamenn í Skipulagsnefnd.


Fjölskyldu- og Velferðarráð Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsins Voga
- Elísa Fönn Grétarsdóttir, Marargötu 3 verður varamaður.Kosning í Frístunda- og menningarnefnd

Forseti gefur orðið laust um tilnefninguna.

Ekki hafa borist fleiri tilnefningar og er því framangreind sjálfkjörin sem varamaður í Fjölskyldu- og Velferðarráð Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsins Voga.

4.Bréf v. fjárhagsáætlunar 2023

2303002

Tekið fyrir 2. mál úr fundargerð 373. fundar bæjarráðs sem haldinn var 15. mars 2023: Bréf v. fjárhagsáætlunar 2023

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga (EFS) hefur yfirfarið fjárhagsáætlun ársins 2023.

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga (EFS) hefur yfirfarið fjárhagsáætlun
sveitarfélagsins fyrir árið 2023. Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 uppfyllir
sveitarfélagið ekki öll lágmarksviðmið eftirlitsnefndar fyrir A-hluta, áætluð rekstrarniðurstaða er neikvæð og framlegð undir lágmarksviðmiði. Þrátt fyrir bráðbirgðaákvæði VII í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 þar sem sveitarstjórn er
heimilt að víkja frá skilyrðum um jafnvægisreglu og skuldareglu út árið 2025 vill EFS benda sveitarstjórn á að árið 2026 þarf að uppfylla framangreind skilyrði.

Afgreiðsla bæjarráðs:
Bæjarráð vísar framlögðu bréfi til kynningar í bæjarstjórn.
Lagt fram

Forseti gefur orðið laust.

5.Mál til umsagnar frá nefndasviði Alþingis 2023

2302035

Tekið fyrir 3. mál úr fundargerð 373. fundar bæjarráðs sem haldinn var 15. mars 2023: Mál til umsagnar frá nefndasviði Alþingis 2023: 144.mál Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar meðfylgjandi tillögur á breytingum við skipulagslög.


Tekið fyrir 3. mál úr fundargerð 373. fundar bæjarráðs sem haldinn var 15. mars 2023: Mál til umsagnar frá nefndasviði Alþingis 2023: 144.mál Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar meðfylgjandi tillögur á breytingum við skipulagslög.

Forseti las upp umsögn sveitarfélagsins sem samþykkt var samhljóða á 373. fundi bæjarráðs þann 15. mars sl:

Með frumvarpinu hyggjast stjórnvöld tryggja aukna skilvirkni í uppbyggingu flutningskerfis raforku hér á landi. Úr greinargerð með frumvarpinu má lesa að stjórnvöld hafi vaknað upp af vondum draumi í desember 2019 þegar aftakaveður gekk yfir Ísland með þeim afleiðingum að miklar truflanir urðu á flutnings- og dreifikerfi rafmagns. Í kjölfarið brást ríkisstjórnin við með skipan átakshóps um úrbætur í innviðum sem komst að þeirri niðurstöðu að ein helsta ástæðan fyrir því að hvorki hefði gengið né rekið í uppbyggingu raforkuinnviða hér á landi síðustu ár og áratugi væri of flókið ákvarðanatökuferli. Með frumvarpinu er ætlunin að bregðast við því með einföldun á skipulags- og leyfisveitingaferlum sem tengjast raflínuframkvæmdum. Eins og fram kemur í fyrri umsögn sveitarfélagsins, dags 19. október 2022, leggst sveitarfélagið alfarið gegn því að skipulagsvaldið sé fært frá sveitarfélögunum með þeim hætti sem lagt er upp með og er í augljósri andstöðu við meginreglur skipulagslaga. Ný tillaga umhverfis- og samgöngunefndar hefur ekki breytt þeirri afstöðu.

Bæjarráð Sveitafélagsins Voga lýsir jafnfamt yfir vonbrigðum með það að ráðast eigi í svo veigamiklar breytingar á lagaumhverfinu með skerðingu á sjálfsstjórnarrétti sveitarfélaga án þess að fram hafi farið vönduð og hlutlæg stjórnsýsluúttekt á málaflokknum, meðal annars á starfsemi Landsnets sem er hinn opinberi aðili sem Alþingi hefur falið það hlutverk að leiða uppbyggingu meginflutningskerfis raforku hér á landi. Verkefni sem flestir virðast sammála um hafi endað sem löng en árangurslítil hrakfallasaga. Í því samhengi er ástæða til að árétta að Landsnet fellur að mörgu leyti betur að skilgreiningu opinberrar stofnunar en fyrirtækis, stofnað með lögum til að sinna tilteknu málasviði, starfar samkvæmt sérleyfi og utan samkeppnismarkaða að uppbyggingu og rekstri innviða í almannaþágu. Að því leyti er ekki eðlismunur á starfsemi Landsnets og ýmissra opinberra stofnana.

Ef stjórnvöldum er alvara með því að vilja gera betur í uppbyggingu raforkukerfisins hér á landi og tryggja grundvöll orkuskipta, aukinnar verðmætasköpunnar og almennar hagsældar, þá er rökrétt að byrja á að skoða hlutina áður en ráðist er í breytingar, annars kunna þær að leiða til enn lakari árangurs. Eðlilegt fyrsta skref í kerfi sem byggir á vandaðri ákvarðanatöku væri að fela aðila sem telst óháður framkvæmdavaldinu, t.d. Ríkisendurskoðun, að gera ítarlega úttekt á umgjörð og framkvæmd uppbyggingar meginflutningskerfis raforku hér á landi. Í slíkri úttekt gæti til dæmis verið gagnlegt að kryfja til mergjar tiltekin veigamikil verkefni sem eiga sér langa og árangurslitla sögu, sbr. lagningu Suðurnesjalínu 2. Með því væri stuðlað að því að ákvarðanir um breytingar byggi á hlutlægum og málefnalegum forsendum, sem er einmitt eitt af einkennum vandaðrar og faglegrar stjórnsýslu. Að ætla að leysa málin í skyndingu á þeim forsendum að allt sé komið í þrot, er það á hinn bóginn ekki.

Vandinn við þá aðferðafræði felst nefnilega í því að oftar en ekki er horft fram hjá kjarna máls og niðurstaðan verður gjarnan einhverskonar skyndilausn. Skyndilausnir eiga það oftast sameiginlegt að líta ágætlega út á yfirborðinu og falla vel í kramið en duga sjaldnast þegar á reynir, a.m.k. ekki í þeim tilgangi að leysa raunverulegan undirliggjandi vanda. Því miður ber frumvarp um breytingar á skipulagslögum merki slíkra vinnubragða, virkar vel á yfirborðinu og ber merki rösklegrar framgöngu en þegar betur er að gáð skortir talsvert uppá hlutlæga rannsókn á viðfangsefninu.

Er það mat bæjarráðs Sveitarfélagsins Voga að fyrir utan hið augljósa, þ.e. að með breytingunum sé vegið að sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga, þá muni þær mögulega, þvert á yfirlýstan tilgang, leiða til aukinna tafa og flóknari stjórnsýslu og þar með enn lakari árangurs í uppbyggingu flutningskerfis raforku hér á landi.

Skorar bæjarráð á umhverfis- og samgöngunefnd að falla alfarið frá þessum hugmyndum og hefja þess í stað undirbúning að heildarúttekt á málaflokknum sem miðar að því greina raunverulegar orsakir þeirra tafa sem orðið hafa á uppbyggingu raforkuinnviða hér á landi.


Forseti gefur orðið laust.

Bókun bæjarstjórnar:

Bæjarstjórn tekur undir umsögn bæjarráðs og gerir hana að sinni.

Til máls tóku: GAA6.Fræðslunefnd Sveitarfélagsins Voga - 101

2303005F

Fundargerð 101. fundar fræðslunefndar er lögð fram til kynningar á 205. fundi bæjarstjórnar.
Lagt fram

7.Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa - 81

2303004F

Fundargerð 81. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa er lögð fram til kynningar á 205. fundi bæjarstjórnar.
Lagt fram

8.Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga - 373

2303003F

Fundargerð 373. fundar bæjarráðs er lögð fram til kynningar á 205. fundi bæjarstjórnar.
Lagt fram

9.Frístunda- og menningarnefnd Sveitarfélagsins Voga - 106

2303002F

Fundargerð 106. fundar Frístunda- og menningarnefndar er lögð fram til kynningar á 205. fundi bæjarstjórnar.
Lagt fram

10.Skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga - 48

2302004F

Fundargerð 48. fundar skipulagsnefndar er lögð fram til kynningar á 205. fundi bæjarstjórnar.
Lagt fram

Fundi slitið - kl. 18:15.

Getum við bætt efni síðunnar?