Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga

56. fundur 23. október 2008 kl. 06:30 - 09:00 Í bæjarráði

Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga

56. fundur

 

Fundur haldinn í bæjarráði Sveitarfélagsins Voga, fimmtudaginn 23. október, 2008 kl. 06.30 að Iðndal 2.

 

Mættir eru Hörður Harðarson, Inga Rut Hlöðversdóttir og Inga Sigrún Atladóttir. Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri og Eirný Valsdóttir bæjarritari er ritar fundargerð í tölvu.

 

  1. Efnahagsástandið, fjárhagsáætlun og verkefni sveitarfélagsins.

Umræða um atburði undanfarinna vikna, efnahagsástandið og fjármál sveitarfélagsins.

Níu mánaða uppgjör sveitarfélagsins lagt fram og rætt.

 

Aðgerðaáætlun sveitarfélagsins vegna breytinga í fjármála- og atvinnuumhverfi samþykkt.

 

Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga tekur undir yfirlýsingu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 10. október sl. um að verja grunnþjónustuna. Einnig er tekið undir mikilvægi þess að endurskoða fjárhagsáætlanir og forgangsraða upp á nýtt.

 

Fyrirsjáanlegt er að tekjur bæjarsjóðs muni minnka það sem eftir lifir af þessu ári og því næsta, vegna minnkandi útsvarstekna og lækkandi framlaga frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Samhliða lækkun tekna er fyrirsjáanlegt að eftirspurn eftir velferðarþjónustu sveitarfélagsins muni vaxa og kostnaður aukast. Kostnaður mun jafnframt aukast vegna gengis- og vísitöluþróunar sem hefur veruleg áhrif á leigugreiðslur sveitarfélagsins og afborganir lána.

 

Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga hefur unnið eftirfarandi aðgerðaáætlun til að bregðast við breytingum á umhverfi í efnahags-, atvinnu- og fjármálum.

 

  • Markmiðið er að tryggja grunnþjónustu sveitarfélagsins á sviði félags- og fræðslumála.

 

  • Bæjarráð mun fylgjast grannt með atvinnumálum í sveitarfélaginu og leitast við að tryggja gott atvinnustig í Vogum og á Suðurnesjum.

 

  • Áherslur í aðgerðaáætluninni skulu endurspeglast í fjárhagsáætlanagerð allra deilda sveitarfélagsins.

 

  • Þrengri fjárhagsstöðu verður að svo stöddu ekki mætt með hækkunum á gjaldskrám fyrir grunnþjónustu eða skerðingu á þeirri þjónustu sem íbúar vænta frá leikskóla, grunnskóla, frístundaheimili og almennri velferðarþjónustu. Skólamáltíðir í Stóru- Vogaskóla verða áfram gjaldfrjálsar.

 

  • Engin áform eru um uppsagnir starfsfólks.

 

  • Aukins aðhalds verður gætt í innkaupum. Ónýttar fjárheimildir deilda, samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2008, verði ekki nýttar nema brýna nauðsyn beri til. Útgjöld ársins 2009 verða lækkuð um 5% frá þriggja ára áætlun.

 

  • Framkvæmdum verður forgangsraðað þannig að framkvæmdir sem geta beðið eða kalla á aukinn rekstrarkostnað verður frestað. Við forgangsröðun verkefna verður tekið mið af áhrifum á atvinnustig.

 

  • Ráðgjöf um fjármál og félagsþjónustu til að leiðbeina einstaklingum og fjölskyldum verður efld.

 

  • Bæjarráð, sem jafnframt er stjórn Framfarasjóðs Sveitarfélagsins Voga, mun áfram vakta ávöxtun og áhættu sjóðsins.

 

Hlutverk bæjarráðs er að fylgjast með framgangi þessarar aðgerðaáætlunar og fylgjast reglulega með málum. Sveitarfélagið mun hafa samráð og samstarf við sveitarfélögin og hagsmunaaðila á Suðurnesjum, Samband íslenskra sveitarfélaga, og ríkisvaldið.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 09.00

Getum við bætt efni síðunnar?