Umhverfisnefnd Sveitarfélagsins Voga

1. fundur 01. febrúar 2006 - 19:00 Iðndal 2

1. fundur umhverfisnefndar haldinn 1. febrúar 2006 að Iðndal 2.

Mætt voru Þorvaldur Örn Árnason, Margrét Ingimarsdóttir,

Jón Elíasson og Helga Ragnarsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð í tölvu.

 

Fundinn sat einnig Kristján Baldursson umhverfisstjóri.

 

1. Mál: Borhola Hitaveitu Suðurnesja í Sogum

Þorvaldur fór yfir málið, hvernig það stendur í dag.

Málið hefur ekki verið sent nefndinni til umsagnar en samkvæmt tillögum

Umhverfisstofnunar skulu málefni sem taka til svæða sem eru á náttúruminjaskrá

tekin fyrir af umhverfis- og náttúruverndarnefndum sveitarfélaga.

Svæðið við Sog er nánast óspillt af manna völdum og viðkvæmt verndarsvæði í jaðri

Reykjanesfólkvangs. Hvers konar rask mun rýra verndargildi þess og skerða notagildi

þess til útivistar og náttúruskoðunar. Því er eftirsjá af svæðinu við Sog, jafnvel þó vel

verði gengið um. Því telur nefndin óráðlegt að farið verði í þessa framkvæmd að svo

komnu máli.

2. Mál: Skipulagsmál

Kristján gerði grein fyrir og kynnti vinnu við drög að deiliskipulagi nýs hverfis

norðan við íþróttahúsið. Skoðaðir voru uppdrættir af nýja skipulaginu þar sem gert er

ráð fyrir rúmlega tvöföldun núverandi byggðar.

Búið er að gera vinnu- og kostnaðaráætlun vegna endurskoðunar á aðalskipulagi

sveitarfélagsins.

Það er skoðun nefndarinnar að hugmyndir Staðardagskrár 21 ættu að vera hafðar að

leiðarljósi við skipulagsvinnu sem þessa þar sem sýn til langrar framtíðar og

heildarmynd sveitarfélagsins sé ljós áður en farið er í stórframkvæmdir á minni

svæðum.

3. Mál: Önnur mál

Engin að þessu sinni.

 

Fundi slitið kl. 19.00

Getum við bætt efni síðunnar?