Laust starf leikskólastjóra við Heilsuleikskólann Suðurvelli

Sveitarfélagið Vogar óskar eftir því að ráða drífandi og jákvæðan einstakling í starf leikskólastjóra við Heilsuleikskólann Suðurvelli. Um fjölbreytt framtíðarstarf er að ræða sem krefst góðrar hæfni í mannlegum samskiptum og stjórnun.

Heilsuleikskólinn Suðurvellir er 4 deilda leikskóli sem starfar eftir heilsustefnu og hefur hlotið formlega viðurkenningu sem heilsuleikskóli. Yfirmarkmið leikskólans er að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á hollt mataræði, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi.

Leitað er eftir drífandi, umbótadrifnum og skipulögðum einstaklingi sem hefur góða hæfni í mannlegum samskiptum og metnað fyrir að ná árangri í starfi. Nýr leikskólastjóri mun taka virkan þátt í undirbúningi að byggingu og rekstri nýs leikskóla í Vogum og áframhaldandi vinnu sem miðar að því að þróa áfram heildstæða þjónustu við börn og fjölskyldur þar sem velferð íbúa er ætíð höfð að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi leikskólans
 • Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
 • Ábyrgð á að leikskólinn starfi samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnumörkun sveitarfélagsins
 • Ábyrgð á að rekstur leikskólans sé innan ramma fjárhagsáætlunar
 • Umsjón með ráðningum starfsfólks, skipulagi vinnutíma og vinnutilhögun
 • Þátttaka í stefnumörkun á sviði málaflokksins og innleiðing stefnu
 • Þátttaka í samstarfi við aðila í skólasamfélagi sveitarfélagsins
 • Samskipti og samstarf við foreldra
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu leikskólastjóra
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Leikskólakennaramenntun eða önnur sambærileg menntun og leyfisbréf kennara
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg
 • Reynsla af stjórnun skóla er æskileg
 • Jákvæðni og góð færni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar
 • Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Hreint sakavottorð