Fræðslunefnd Sveitarfélagsins Voga

12. fundur 15. desember 2003 kl. 19:00 - 21:00 Iðndal 2

12. fundur ársins 2003 í fræðslunefnd Vatnsleysustrandarhrepps haldinn

mánudaginn 15. desember kl.: 19 00 að Iðndal 2, Vogum.

Mættir eru : Lena Rós Matthíasdóttir, Ólafur Tryggvi Gíslason, Bergur Álfþórsson,

Kjartan Hilmisson, Helga Friðfinnsdóttir, Oktavía Ragnarsdóttir, Þorbera Fjölnisdóttir,

Dagmar Eiríksdóttir, Snæbjörn Reynisson og Jóhanna Reynisdóttir. Ritari fundargerðar

er Lena Rós Matthíasdóttir.

 

Dagskrá:

1. Leikskóli:

a. Kynning. Uppbygging á innra starfi. Jóhanna Reynisdóttir gerir grein

fyrir því uppbyggingarstarfi sem nú fer fram innan veggja leikskólans.

Stjórnun, boðleiðir og hlutverk starfsmanna hafa ekki verið í eðlilegum

farvegi. Tvær konur hafa þegar sagt upp störfum og hætt vinnu á

leikskólanum. Skólamálaskrifstofa var fengin til að meta ástandið og

koma með tillögur til uppbyggingar. Munu fulltrúar

skólamálaskrifstofu leggja áherslu á að fagfólk leikskólans verði

drifkraftur þessarar uppbyggingarvinnu. Í kjölfar alls þessa hefur

leikskólastjóri sagt af sér störfum og mun hætta um áramót.

Eðlilegast er að aðstoðarleikskólastjóri taki að sér stjórnun fram að

þeim tíma sem nýr leikskólastjóri tekur við. Hún hefur þó ekki gefið

svör um það. Framundan eru tillögur skólamálaskrifstofu um skref til

uppbyggingar. Jóhanna leggur áherslu á að starfsmannakannanir hafi

ekki gefið til kynna þessa óánægju starfsmanna, svo og að

starfsmannavelta hafi verið lítil og undir meðaltali á Suðurnesjum.

Þetta tvennt gerir að verkum að ekki hefur verið tilefni til aðgerða af

neinu tagi fram að þessu.

Fræðslunefnd harmar ástandið innan leikskólans og vonar að farsælar

lausnir finnist.

2. Grunnskóli:

a. Lestrarátakið ,,Læsi til framtíðar.” Snæbjörn gerir grein fyrir skýrslu

um verkefnið. Átakið gagnast vel, en ýmsa vankanta þarf að sníða af

til að átakið skili sér. Helstu ókostir eru óstöðluð próf og svo þarf að

setja niðurstöður í normalkúrfu til þess að auka samanburðarhæfni.

Ekki leikur vafi á að átakið skilar árangri þótt það sé ekki mælanlegt

eins og er.

b. Þarfagreining skólahúsnæðis. Snæbjörn kynnir Þarfagreiningarnefnd

og þau störf sem hún hefur með höndum. Sigfús Jónsson var fenginn

til að gefa nefndinni hugmyndir varðandi ýmsa þætti sem varða

stækkun skólahúsnæðis. Nefndin mun ljúka störfum í janúar.

 

c. Þarfagreining skólaaksturs. Nefndin telur nauðsynlegt að greina

þörfina fyrir akstur skólabifreiðar og þörfina á að skilgreina starf

skólabílstjóra. Nefndin hyggur á gerð könnunar snemma á nýju ári.

d. Námsárangur. Samræmd próf 4. og 7. b. Stóru-Vogaskóli er við

meðaltalið yfir Suðurnesin. Í þetta sinn var lögð sérstök áhersla á að

allir tækju prófin, líka nýbúar og börn með sérþarfir.

e. Námsmat. Snæbjörn greinir frá átaki sem nú er í gangi í skólanum.

Um er að ræða námskeið sem allir kennarar þurfa að sitja. Námskeiðið

er fyrst og fremst hugsað til að láta kennara bera saman bækur sínar og

einnig til kynningar á nýjum námsmatsaðferðum. Námskeiðið leiða

tveir kennarar frá Kennaraháskólanum.

f. Annað. Kjartan Hilmisson spyr skólastjóra hvort brögð séu að því að

námsgögn vanti í skólann. Snæbjörn gerir grein fyrir því að vöntun sé

á efni í samfélagsgreinum í 10. bekk. Hætt sé að gefa út efnið hjá

Námsgagnastofnun og fleiri skólar séu í slæmum málum vegna þessa.

Helga Friðfinnsdóttir tekur undir þetta, en hún er skólastjóri í

Hvaleyrarskóla í Hafnarfirði.

 

Fundi slitið kl. 21:00

Getum við bætt efni síðunnar?