Fræðslunefnd Sveitarfélagsins Voga

2. fundur 23. febrúar 2004 kl. 19:00 - 20:50 Iðndal 2

2. fundur ársins 2004 í Fræðslunefnd Vatnsleysustrandarhrepps haldinn

mánudaginn 23. febrúar kl.: 19 00 að Iðndal 2, Vogum.

Mættir eru : Lena Rós Matthíasdóttir, Bergur Brynjar Álfþórsson, Anna Rut

Sverrisdóttir, Oktavía Jóhanna Ragnarsdóttir og Salvör Jóhannesdóttir . Ritari

fundargerðar er Lena Rós Matthíasdóttir.

 

1. mál Leikskóli.

a. Kynning. Uppbygging á innra starfi. Enn er unnið að uppbyggingu

innra starfs leikskólans. Salvör nefnir að Skólamálaskrifstofa hafi

haldið vel utan um starfsliðið. Haldnir eru fundir með reglulegu

millibili. Hver og einn fær að tjá sig um allt er varðar stefnu

leikskólans og starfsreglur að vinna eftir. Ingibjörg Hilmarsdóttir og

Gylfi Jón Gylfason stýra þessu. María Hermannsdóttir tók við starfi

aðstoðarleikskólastjóra. Deildastjórafundir eru einu sinni í viku,

fagfundir tvisvar sinnum í mánuði og starfsmannafundir tvisvar í

mánuði. Salvör telur andrúmsloftið í leikskólanum vera mjög á réttri

leið. Hlutfall faglærðra hefur þó lækkað, en ein faglærð sagði upp

störfum og ein er í fæðingarorlofi. Í dag eru því einungis fimm með

leikskólakennarapróf (tvær eru í námi).

b. Göngustígur. Aðgengi leikskólabarna að fjöru. Áætlað er að gera

göngustíg frá leikskólanum niður að fjöru, með tengingu við

Brekkugötu. Sú leið myndi ekki einungis auðvelda börnunum aðgengi

að fjörunni, heldur einnig tengja íbúa Brekkugötu við Suðurgötu og

Vogagerði. Fræðslunefnd hvetur hreppsnefnd til að hraða

framkvæmdum við þennan göngustíg.

c. Leiksvæði. Vandamál er varða grasblettinn. Vandinn virðist fólgin í

drenlögnum sem ekki hafa undan vatnssöfnun á lóðinni. Salvör sér

fyrir sér að þessar lagnir yrðu færðar til betri vegar og svæðið

hellulagt. Fræðslunefnd lýsir yfir áhyggjum vegna frárensliskerfis

leikskólans almennt. Vonda lykt leggur frá starfsmannasalernum og

stíflur í lögnum eru alltof algengar. Leggur Fræðslunefnd til að þessi

mál verði tekin til ýtarlegra skoðana og færð til betri vegar við

sumarlokun leikskólans í júlí.

d. Gjöf Lionsmanna til leikskólans. Lionsklúbburinn Keilir, (í samstarfi

við JC) ætlar er að gefa leikskólum á Suðurnesjum ræðupúlt úr legó-

kubbum. Munu Lionsmenn sjálfir setjast við kubbana og koma þeim í

rétt form. Fræðslunefnd lýsir yfir ánægju með skemmtilegt framtak.

 

2. mál Grunnskóli.

a. Þarfagreining skólaaksturs. Fræðslunefnd hyggst kanna akstursþörf

skólabifreiðar með því að senda könnun inn á hvert heimili hreppsins í

mars.

b. Námsárangur. Samræmd próf 4. og 7. bekkja. Snæbjörn gerði grein

fyrir útkomu síðustu prófa. Farið var nánar í niðurstöður og borið

saman við landsmeðaltal. Þá gerði Snæbjörn grein fyrir niðurstöðu úr

lestrarátakinu sem verið hefur í gangi í vetur. Kemur Stóru-Vogaskóli

vel út úr því átaki.

c. Bréf frá Menntamálaráðuneytinu dags. 12. feb. 2004. Ráðstefna um

upplýsingatækni í skólastarfi, dagana 5.-6. mars. Ráðstefnan hefur

verið kynnt kennurum skólans.

d. Bréf frá Menntamálaráðuneytinu dags. 12. feb. 2004. Dagsetning

komin á samræmd próf í 4. og 7. bekk, næsta skólaár. Skólastjóra

hefur borist bréfið.

 

3. mál Annað.

a. Bréf frá Menntamálaráðuneytinu dags. 10. feb. 2004. Grunnskólaþing

sveitarfélaga, föstudaginn 26. mars 2004. Yfirskrift þingsins er: ,,Er

grunnskólinn kominn til sveitarfélaganna?”

 

Fundi slitið kl. 20:50

Getum við bætt efni síðunnar?