Fræðslunefnd Sveitarfélagsins Voga

11. fundur 20. desember 2004 kl. 18:25 - 20:25 Iðndal 2

Mættir: Áshildur Linnet, Ólafur Tryggvi Gíslason, Bergur Álfþórsson, Snæbjörn

Reynisson og Þorbera Fjölnisdóttir

 

Fundur settur kl. 18:25

 

1. Þjónustusamningur við Skólamálaskrifstofu

Formaður greindi frá því að borist hefði tölvupóstur frá sveitarstjóra þar sem

greint var frá því að hreppsnefnd hefði ákveðið að fresta endurskoðun á

þjónustusamningi við skólamálaskrifstofuna fram á vor að beiðni Eiríks

Hermannssonar fræðslustjóra.

2. Skólaakstur – viðhorfskönnun meðal íbúa á Vatnsleysuströnd

Formaður greindi frá niðurstöðum úr könnun á þjónustuþörf vegna aksturs

skólabíls sem framkvæmd var í maí 2004. Umræður um könnunina og skólaakstur

almennt. Formaður lagði til að málið yrði skoðað nánar og formlegar reglur yrðu

gerðar. Málinu frestað til næsta fundar.

 

3. Skipulag skólahalds út skólaárið

Formaður las upp bréf frá Hreppsnefnd dags. 09. desember 2004 og bréf frá

Menntamálaráðuneytinu til sveitastjórna dags. 22. nóvember 2004. Því næst

greindi formaður frá því að síðastliðinn laugardag hefði verið haldinn fundur sem

sveitarstjóri, skólastjóri og formaður fræðslunefndar sátu þar sem ræddir voru

möguleikar á að vinna upp kennslu á skólaárinu. Því næst var Snæbirni gefið orðið

og greindi hann frá hugmydum sínum varðandi málið.

 

Kjartan Hilmisson mætti til fundar kl. 19:05

 

Umræður um tillögu skólastjóra.

Eftirfarandi tillaga var gerð til Hreppsnefndar til samþykktar í heild eða einstaka

liðum:

a) Reynt verður að fækka þeim dögum sem ætlaðir eru til annara starfa en

beinnar kennslu. Prófdögum nemenda verði fækkað og nemendur látnir taka

 

próf (miðsvetrarpróf) sem mest á virkum kennsludögum. Með því mætti spara

2-4 nemendadaga. Einnig mætti fækka prófdögum að vori með breyttum

áherslum og spara 1-2 prófdaga. Þemadaga má fella niður og breyta í almenna

kennsludaga og vinna þannig 3 kennsludaga. Með þessu væri hægt að vinna að

hámarki 10 kennsludaga (tvær kennsluvikur) og að lágmarki 7 daga.

b) Að vorverkadagurinn 27. maí verði felldur niður og notaður sem almennur

nemendadagur.

c) Mánudagurinn 20. desember bættist inn frá fyrra skóladagatali og með því

bættist við einn kennsludagur í desember.

d) Mælt er með að veita 10 tímum til aukins undirbúnings fyrir hverja námsgrein

til samræmdra prófa í 4., 7., og 10. bekk. Lagt er til að gerður verði samningur

við foreldra um að skyldumæting verði í auka tíma. Slíkt þyrfti að gerast í

samráði við kennara, bæði kennslufyrirkomulag og tímafjöldi.

e) Keyptur verði auka kennsludagur af kennurum fyrsta þriðjudag eftir páksafrí

að því gefnu að kennarar samþykki að vinna þann dag.

 

Kjartan Hilmisson lagði þar að auki til að skipulagsdagar kennara, 4. janúar, 21.

janúar, 18. febrúar, 20. apríl og 20. maí yrðu notaðir sem almennir kennsludagar

og þeir yrðu færðir yfir á laugardaga og kennurum greitt sérstaklega fyrir vinnu á

skipulagsdögum.

 

4. Önnur mál

a) Lagt fram bréf frá Menntamálaráðuneytinu dags. 10. desember 2004

varðandi samræmd próf í 10. bekk í grunnskóla vorið 2006

b) Rætt frekar um endurskoðun á samningi við skólamálaskrifstofu.

Fræðslunefnd óskar eftir því að fá að tilnefna fulltrúa í þann hóp sem

sér um að endurskoða þjónustusamning við skólamálaskrifstofuna.

Getum við bætt efni síðunnar?