Fræðslunefnd Sveitarfélagsins Voga

5. fundur 03. júlí 2006 kl. 18:00 - 19:55 Iðndal 2

Mættir voru: Áshildur Linnet, Brynhildur Hafsteinsdóttir, Sigurður Karl Ágústsson, Íris Bettý

Alfreðsdóttir og Bergur Álfþórsson sem einnig ritar fundargerð.

 

1. Málefni bókasafns.

Guðrún Jónsdóttir bókavörður mætir á fund nefndarinnar og gefur nefndinni yfirlit yfir

störf sín og bókasafnsins. Bókasafnið á um 10 – 11 þúsund bindi af bókum, og er helsta

verkefni bókavarðar nú er að færa bókasafnið inn í Landskerfi Bókasafna. Þá er

skráningu er lokið gefst tækifæri til s.k. millisafnalán bóka.

Umræður um hvernig auka mætti aðsókn að bókasafninu.

Rætt um framboð á bókum á erlendum tungumálum fyrir tvítyngd börn.

Formaður þakkaði Guðrúnu greinargóð svör.

Guðrún Jónsdóttir víkur af fundi kl 18:25

 

Salvör Jóhannesdóttir og María Hermannsdóttir mæta til fundar kl 18:30

2. Starfsmannamál Suðurvalla.

Salvör fór yfir stöðu starfsmannamála, 7 starfsmenn hætta og búið er að ráða í þær stöður.

Þ.e. 2 í eldhús og 5 leiðbeinendur. Enginn leikskólakennari sótti um. Enn vantar í eina

stöðu til afleysinga.

Menntaðir leikskólakennarar verða 4 á næsta starfsári.

Miklar umræður um mönnunar og starfsmannamál. Skólastjóri lýsti því að nauðsynlegt

væri að hafa aðgang að afleysingafólki til að fylla í skörð sem myndast fyrirvaralítið

vegna veikinda o.þ.h.

3. Sérfræðisþjónusta fyrir leikskólabörn.

Salvör fór yfir stöðu sérfræðiþjónustu og lagði fram skýrslu þar um.

Salvör taldi rökréttast að samningar sem gerðir verða um sérfræðiþjónustu verði með

endurskoðunarákvæðum (um áramót) svo reynsla fyrri hluta skólaárs verði látin ráða um

þörf á sérfræðiþjónustu seinni hluta skólaársins – tekur nefndin undir það.

Salvör telur einsýnt að auka þurfi fjárframlög til þessa málaflokks á næsta skólaári.

Salvöru og Maríu er falið að finna sérfræðinga sem nýst gætu fyrir leikskólann og

undirbúa í samstarfi við Bæjarstjóra samstarfssamninga fyrir næsta skólaár.

4. Leikskólalóð.

Salvör fór yfir stöðu mála vegna lóðar og húss og lagði fram lista yfir það sem gera þarf

og líklegt er að verði gert. Hún upplýsti að frá byggingu nýja hluta skólans hafi hann

lekið, og illa hafi gengið að fá úr því bætt. Fram kom að strax á fyrsta ári hafi verið

gerðar athugasemdir við frágang við byggingaraðila og úttekt verið gerð á húsinu. Lýsir

 

2

 

nefndin undrun sinni á að byggingaraðili hafi enn ekki bætt úr ágöllum á húsinu.

Fræðslunefnd hvetur bæjarstjórn að taka á þessu máli hið fyrsta.

 

5. Vistun barna á leikskólaaldri.

Einungis eitt barn er á biðlista, auk þriggja sem ekki eru komin á leikskólaaldur.

 

6. Önnur mál.

Engin tekin fyrir að þessu sinni.

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 19:55

Getum við bætt efni síðunnar?