Fræðslunefnd Sveitarfélagsins Voga

8. fundur 16. október 2006 kl. 18:00 - 22:20 Stóru-Vogaskóla

Mættir voru: Áshildur Linnet, Bergur Álfþórsson, Íris Bettý Alfreðsdóttir, Sigurður Karl

Ágústsson og Ragnhildur Hanna Finnbogadóttir sem einnig ritar fundargerð.

Einnig mættir: Snæbjörn Reynisson skólastjóri, Sigurður Rúnar Símonarson og Guðbjörg

Kristmundsdóttir fulltrúar kennara, Dagmar Eiríksdóttir fulltrúi foreldrafélagsins og Guðrún

Jónsdóttir bókasafnsvörður

1. Kynning á bókasafni

Guðrún kynnti bókasafnið. Kom m.a. fram í máli hennar að óhentugt er að opið sé á milli

bókasafns og gangs. Einnig að tilfinnanlega vantar hillur í almenningsbókasafn. Lögð

fram kostnaðaráætlun vegna hillukaupa.

Endurskoða þarf fjárveitingu til bókakaupa og telur fræðslunefnd að bókavörður eigi að

hafa aðkomu að fjárhags og framkvæmdaáætlun fyrir safnið. Bókasafni vantar

nauðsynlega tölvu til notkunar fyrir almenning.

Reglur um útlán og mögulegt samstarf við bókasöfnin á Suðurnesjum ræddar. Nefndin

tekur jákvætt að hefja samstarf.

Lagt er til að Lestrarfélagið Baldur fái sér símalínu og verði skráð í símaskrá.

Rætt um opnunartíma bókasafnsins.

Fulltrúi bókasafns vék af fundi kl. 18:40

Fulltrúar grunnskóla mættu til fundar kl. 18:45

2. Samanburður á niðurstöðum samræmdra prófa.

Skólastjóri kynnir niðurstöður samræmdra prófa og samanburð við Suðurkjördæmi og

landið. Lagt fram minnisblað með tölulegum upplýsingum. Skólastjóri sagði frá

framkvæmd og úrvinnslu prófanna.

3. Fjarvistir af skólalóð.

Skólastjóri svaraði fyrirspurn fræðslunefndar. Í svari hans kom fram að almenna reglan í

skólareglum er sú að brottför af skólalóð á skólatíma sé óheimil nema með leyfi foreldra.

Foreldrar geta skrifað undir leyfi fyrir börnin sín varðandi slíkt. Þetta hafa all nokkrir

foreldrar gert. Nemendur þurfa þó að yfirgefa skólalóð vegna íþróttatíma og eins geta

verið eyður í stundaskrá miðstigs og unglingadeildarnemenda sem erfitt er að halda

reglunni virkri varðandi. Þetta mætti þó gera með auknu eftirliti og eftirfylgni.

Formaður fræðslunefndar spyr um aðstöðu fyrir nemendur í eyðum. Umræður um

hvernig hægt er að leysa það að nemendur að fari út af skólalóðinni í heimildarleysi.

4. Skólanámskrá

Meirihluti gerir athugasemdir við að skólanámskrá var ekki kynnt fræðslunefnd til

umsagnar áður en hún tók gildi. Stjórnendur skólans gátu því ekki tekið tillit til

athugasemda fræðslunefndar. Skriflegar athugasemdir afhentar skólastjóra og lagt til að

almennur hluti skólanámskrár verði kynntur fræðslunefnd í vor og það sem við bætist við

ráðningu kennara eins fljótt og auðið er. Skólastjóri skýrði fyrir nefndinni vinnuferlið við

gerð skólanámskrár.

 

2

 

5. Málefni nemenda með lögheimili utan sveitarfélags.

Umræður. Ákveðið að reglur verði ekki gerðar nema í nánu samstarfi við

skólastjórnendur. Nefndin óskar eftir tillögum frá skólastjórnendum og nefndarmönnum.

6. Agamál og brottrekstur úr skóla

Fræðslunefnd vill að fram komi að börn sem eiga við félagsleg- og/eða andleg vandamál

að stríða eiga að njóta annara úrræða en að vera vísað úr skóla. Stóru-Vogaskóli og

fræðslunefnd virðast við núverandi aðstæður ekki hafa úr að spila viðunandi úrræðum

fyrir þennan hóp nemenda.

Meirihluti fræðslunefndar leggur til að sett verði í gang athugun á því hvort ekki skuli

taka aftur upp samstarf við skólamálaskrifstofu. Samþykkt samhljóða.

7. Bréf formanns fræðslunefndar til skólastjóra

Skólastjóri svaraði á minnisblaði.

8. Önnur mál

Hugmyndir ræddar um skipulag á vordögum.

Fulltrúi foreldrafélagsins ræddi um leikhúsferðir og foreldrarölt.

Snæbjörn greindi frá að niðurstöður úr síðustu eineltiskönnun verði kynntar í Tjarnarsal

næstkomandi föstudag kl. 13:50. Taldi hann mikilvægt að einhverjir nefndarmenn mæti.

Nefndin óskar kennurum góðrar ferðar í námsferð sinni til Belgíu.

Fulltrúar kennara og Sigurður Karl Ágústsson viku af fundi kl. 21:10

9. Kynning á húsnæði Stóru-Vogaskóla

Skólastjóri kynnti nefndarmönnum og fulltrúa foreldra húsakynni skólans

Ragnhildur Hanna vék af fundi kl. 21:50

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 22:20.

Getum við bætt efni síðunnar?