Covid/Náttúruvá

Í ljósi þess að hvorki COVID eða jarðhræringar hafa nú bein áhrif á starfsemi sveitarfélagsins hafa fréttaborðarnir verið fjarlægðir af heimasíðunni. Hér verða framvegis settar inn fréttir af COVID ef eitthvað nýtt gerist og vonandi kemur ekki til þess að það þurfi að setja borðana aftur upp á forsíðuna. 

Einnig verða settar inn fréttir af jarðhræringum og annarri náttúruvá ef þörf þykir og má sjá hlekk á þá síðu hér fyrir neðan. Um þá síðu gildir það sama, vonandi verður náttúran til friðs þannig að ekki gerist þörf á að hafa fréttir af náttúruvá á forsíðuborða.

Fyrir almennar fréttir af COVID og jarðhræringum bendum við á heimasíðu Almannavarna, www.almannavarnir.is

 

Hér eru nýjustu fréttir af áhrifum jarðhræringa á starfsemi Sveitarfélagsins Voga og íbúa þess

Sjá nánar

 

 

Fréttir af áhrifum COVID á starfsemi Sveitarfélagsins Voga

 

COVID-19 (02.11..2020): Skólastarf í Stóru-Vogaskóla samkvæmt reglugerð frá 1. nóvember

Skólastarf Stóru-Vogaskóla skv. reglugerð 1. nóvember 2020

 

 

COVID-19 (26.10.2020): Starfsemi í Stóru-Vogaskóla haustið 2020 - uppfærðar reglur
Hér má sjá reglur Stóru-Vogaskóla sem hafa verið uppfærðar þann 26. október 2020

 

COVID-19 (06.10.2020): Starfsemi í Stóru-Vogaskóla haustið 2020 - breytingar miðað við nýjar reglur
Hér má kynna sér uppfærðar vinnureglur og leiðbeiningar Stóru-Vogaskóla vegna Covid haustið 2020

 

COVID-19 (21.09.2020): Starfsemi í Stóru-Vogaskóla haustið 2020

Hér má kynna sér vinnureglur og leiðbeiningar Stóru-Vogaskóla vegna Covid haustið 2020

 

COVID-19 (15.09.2020): Sýkingavarnir og þrif

Fræðsluefni frá Embætti landlæknis um COVID -19 sýkingavarnir og þrif

 

COVID-19 (25.08.2020): Auglýsing heilbrigðisráðherra

Heilbrigðisráðherra hefur sent frá sér auglýsingu sem gildir frá 28. ágúst til 10. september. Auglýsinguna má finna hér:

https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Augl%c3%bdsing%20um%20takm%c3%b6rkun%20%c3%a1%20samkomum%20vegna%20fars%c3%b3ttar%2025.%20%c3%a1g%c3%bast%20stj%c3%b3rnart%c3%ad%c3%b0indi.pdf

 

COVID-19 (14.08.2020): Auglýsing heilbrigðisráðherra

Heilbrigðisráðherra hefur sent frá sér auglýsingu sem gildir frá 14. ágúst. Auglýsinguna má finna hér:  

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/08/12/Breyttar-reglur-um-takmorkun-a-samkomum-taka-gildi-14.-agust/

 

 

COVID-19 (30.7.2020): Tvær tilkynningar frá embætti Landlæknis

Samfélagssáttmáli

Mögulegt smit

 

COVID-19 (3.7.2020): Uppfærðar tilkynningar frá Ríkislögreglustjóra sem tóku gildi fyrsta júlí 2020

Ferðatakmarkanir, verklag og leiðbeiningar

Tilkynning vegna COVID-10 (ÍSL)

Tilkynning vegna COVID-19 (EN)

Frontex - Operational Guidance LIMITED

Undanþága frá kröfum um sóttkví fyrir flugáhafnir

Undanþága frá kröfum um sóttkví fyrir skipaáhafnir

Ríkislögreglustjóri hefur beðið Samgöngustofu um að tilkynna hlutaðeigandi að frá 1. júlí s.l. hafa ferðatakmarkanir yfir landamæri verið framlengdar ótímabundið og hefur reglugerð 866/2017 verið uppfærð til samræmis við þessa breytingu.

Hér að ofan eru ný og uppfærð eldri skjöl vegna Covid-19 frá Ríkislögreglustjóra og Sóttvarnalækni.

Einnig er vísað á eftirfarandi slóðir:

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item39194/Skilgreind-ahaettusvaedi---Defined-high-risk-areas

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41753/Undanþága%20frá%20kröfum%20um%20sóttkví%20fyrir%20skipaáhafnir2.pdf

 

COVID-19: Fjöldatakmörk úr 200 í 500

Þann 15. júní tóku í gildi nýjar reglur vegna fjöldasamkoma. Í þeim felst meðal annars að nú er heimilt að 500 einstaklingar komi saman þó með ákveðnum skilyrðum og enn eru allir hvattir til að viðhalda tveggja metra fjarlægð eftir því sem aðstæður leyfa. Hér fyrir neðan er hægt að fræðast nánar um reglurnar

Tilslakanir á fjöldatakmörkunum 15. júní

Tilslakanir 15. júní - Vinnuskólar

Tilslakanir 15. júní - Stofnanir, söfn, menningarhús sveitarfélaga

Tilslakanir 15. júní - Skólar

 

Samfélagssáttmáli

Upplýsingahópur almannavarna hefur gefið út samfélagssáttmála. En þar er verið að hvetja fólk áfram og tryggja góðan árangur áfram.

Hann er að sjá hér: https://www.facebook.com/landlaeknir/photos/a.1584269228336793/3031090790321289/?type=3&theater

Og hér: https://www.covid.is/samfelagssattmali

Uppfærðar leiðbeiningar fyrir einstaklinga með áhættuþætti - Covid-19

Embætti landlæknis er búið að uppfæra leiðbeiningar fyrir einstaklinga með áhættuþætti fyrir alvarlegri COVID-19 sýkingu.

Leiðbeiningar fyrir áhættuhópa 05.05.2020

Auglýsing heilbrigðisráðuneytisins vegna tilslakana á samkomubanni frá 4. maí 2020

Meðfylgjandi er auglýsing heilbrigðisráðuneytisins vegna tilslakana á samkomubanni.

Auglýsinguna er að finna hér: https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=ab3485b5-a616-48bd-8db2-476a28fb45ce

Eftirfarandi er að finna í auglýsingunni, ásamt frekari upplýsingum um skipulagt íþróttastarf og um starfsemi dagforeldra, frístundaheimila, félagsmiðstöðva og aðra lögbundna þjónustu á leik- og grunnskólastigi.

Fjöldatakmörkun.

Í takmörkun á samkomum felst að fjöldasamkomur eru óheimilar á gildistíma þessarar auglýsingar. Með fjöldasamkomum er átt við þegar fleiri en 50 einstaklingar koma saman, hvort sem er í opinberum rýmum eða einkarýmum. Er þá m.a. vísað til:

 1. Ráðstefna, málþinga, útifunda o.þ.h.
 2. Kennslu, fyrirlestra og prófahalds, sbr. þó 1. mgr. 8. gr.
 3. Skemmtana, svo sem tónleika, leiksýninga, bíósýninga, íþróttaviðburða og einkasamkvæma.
 4. Kirkjuathafna hvers konar, svo sem vegna útfara, giftinga og ferminga, og annarra trúar­samkoma.
 5. Annarra sambærilegra viðburða með fleiri en 50 einstaklingum.

Enn fremur skal tryggt á öllum vinnustöðum og í allri starfsemi að ekki séu á sama tíma fleiri en 50 einstaklingar inni í sama rými, svo sem á veitingastöðum, kaffihúsum, í mötuneytum og verslunum öðrum en matvöruverslunum og lyfjabúðum. Þessar takmarkanir eiga einnig við um almennings­samgöngur og aðra sambærilega starfsemi.

Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. er matvöruverslunum og lyfjabúðum heimilt að hafa allt að 100 manns inni í einu að því gefnu að uppfyllt sé skilyrði 4. gr. Þá er matvöruverslunum sem eru yfir 1.000 m² að stærð heimilt að hleypa til viðbótar einum viðskiptavin inn fyrir hverja 10 m² umfram 1.000 m², þó að hámarki 200 viðskiptavinum í allt.“

Upplýsingar frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu um skóla-, frístunda- og íþróttastarf barna og ungmenna eftir 4. maí.

Þær upplýsingar eru að finna hér: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/21/Skola-fristunda-og-ithrottastarf-barna-og-ungmenna-eftir-4.-mai-/

Tilkynnt hefur verið um afléttingu takmarkana á skólastarfi frá og með mánudeginum 4. maí nk. og nú hefur heilbrigðisráðuneyti birt auglýsingu þar sem nánar er fjallað um útfærslu þess og áhrif á mismunandi skólastig.

Þegar takmarkanir á skólahaldi falla úr gildi verður starf leik- og grunnskóla með hefðbundnum hætti og nemendur í framhalds- og háskólum mega á ný mæta í sínar skólabyggingar. Áfram verða almennar sóttvarnarráðstafanir í skólum, sem og annars staðar, og skólar fylgja viðbragðsáætlunum sínum varðandi mögulegt smit. Neyðarstigi almannavarna vegna COVID-19 er áfram í gildi.

 • Leikskólar munu starfa með hefðbundnum hætti frá og með 4. maí nk. en þar verða áfram í gildi sóttvarnarráðstafanir sem snúa m.a. að hreinlæti og sótthreinsun og aðgengi utanaðkomandi að skólabyggingum. Mælst er til þess að skólar og foreldrafélög skipuleggi ekki fjölmennar samkomur og takmarki almennt gestakomur í skólana; þetta á til dæmis um útskriftir, sveitaferðir, sumarhátíðir og slíkt. Um samkomur gildir að fullorðnir verða að virða fjöldatakmarkanir (ekki fleiri en 50 í sama rými) og halda 2 metra fjarlægð sín í milli. Samkomur á vegum skóla geta farið fram utan hans en án fullorðinna gesta.
 • Grunnskólar munu starfa með hefðbundnum hætti frá og með 4. maí nk. en þar verða áfram í gildi sóttvarnarráðstafanir sem snúa m.a. að hreinlæti og sótthreinsun. Fjöldatakmarkanir í nemendahópum verða ekki lengur í gildi og nemendur geta notað sameiginleg svæði, s.s. útisvæði og mötuneyti óhindrað. Fjöldatakmarkanir gilda þó um fullorðna sem starfa í leik- og grunnskólum, þ.e. 2 metra fjarlægð og hámarksfjöldi fullorðinna einstaklinga er 50 í hverju rými. Mælst er til þess að skólar og foreldrafélög skipuleggi ekki fjölmennar samkomur út þetta skólaár og takmarki almennt gestakomur í skólana.
 • Frístundastarf og starf félagsmiðstöðva kemst í hefðbundið horf á ný en gætt verður að almennum sóttvarnarráðstöfunum þar sem annars staðar.
 • Íþrótta- og sundkennsla barna og ungmenna verður með hefðbundnum hætti, bæði út og inni.
 • Æfingar og keppnir í skipulögðu íþróttastarfi barna og ungmenna (yngri en 16 ára) eru heimilar án áhorfenda eftir 4. maí, hvort heldur utan- eða innanhúss en 2 metra nándarreglan skal virt eins og kostur er.
 • Nemendum framhalds- og háskólaskóla verður heimilt að mæta aftur í skólabyggingar eftir 4. maí, en í gildi verða fjöldatakmarkanir (ekki fleiri en 50 í sama rými) og fólki gert að halda 2 metra fjarlægð sín í milli. Það á einnig við um starf símenntunarmiðstöðva og aðila sem sinna fullorðinsfræðslu og tón- og listaskóla. Ákvörðun um fyrirkomulag náms eftir 4. maí fer eftir aðstæðum í hverjum skóla fyrir sig.

Nánari upplýsingar um þessar breytingar verða gerðar aðgengilegar á síðunni www.mrn.is/skolastarf þar sem nálgast má svör við algengum spurningum um skólastarf og COVID-19. Sjá einnig í frétt heilbrigðisráðuneytis.

Áætlanir Sveitarfélagsins Voga

 

 

Heimasíður stofnanna

Félagsþjónusta

 • Fjölskyldusvið Suðurnesjabæjar veitir íbúum Voga þjónustu samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Vegna kórónuveirunnar og í samræmi við aðgerðaráætlun Suðurnesjabæjar og Sv. Voga um órofna starfsemi og þjónustu vegna COVID-19 smithættu verða breytingar á starfsemi og aðgengi að ráðhúsum sveitarfélaganna. Íbúar sem eiga erindi í þjónustuver til að fá ráðgjöf eða sækja um þjónustu eru hvattir til að senda tölvupóst á afgreidsla@sudurnesjabaer.is eða hringja í 425-3000.

Afgreiðslur ráðhúsanna í Garði og Sandgerði verða opnar virka daga frá kl. 11:00 – 13:00 og gildir það í óákveðinn tíma. Opnunartímar geta breyst með stuttum fyrirvara og verða breytingar auglýstar ef til kemur á heimasíðu Suðurnesjabæjar. Starfsfólk mun áfram leggja áherslu á að veita góða þjónustu en biðjum viðskiptavini um að sýna þolinmæði í ljósi aukins álags.

Skert þjónusta

 • Mánudaginn 16. mars eru starfsdagar í Heilsuleikskólanum Suðurvellir og Stóru-Vogaskóla vegna undirbúnings til að bregðast við COVID-19
 • Bókasafnið verður lokað frá og með mánudeginum 16. mars í óákveðinn tíma.
 • Skrifstofur Sveitarfélagsins Voga eru lokaðar frá og með mánudeginum 16. mars.
 • Fólk hvatt til að senda okkur tölvupóst eða hringja til að komast í samband við okkur. 
 • Félagsstarf aldraðra í Álfagerði liggur niðri frá og með  11. mars 2020. Allir hlutaðeigandi verða látnir vita um leið og hægt verður að hefja starfsemi að nýju.

Fundargerðir aðgerðarstjórnar

Hér undir fylgja fundargerðir aðgerðarstjórnar Sveitarfélagsins Voga:

Gagnlegar upplýsingar

Veggspjöld um hreinlæti

Hluta endurvinnsluefnis verður brennt

Mikilvægt að halda áfram að flokka

Umhverfisstofnun hefur það hlutverk, samkvæmt landsáætlun almannavarna vegna heimsfaraldurs, að gera áætlun um meðhöndlun úrgangs vegna smithættu af sorpi. Nú þegar lýst hefur verið yfir neyðarstigi höfum við í Kölku gripið til ýmissa ráðstafana til að starfsemin mæti kröfum þeirra verklagsreglna sem stofnunin hefur gefið út. Verklagsreglurnar fela m.a. í sér aukna almenna aðgát, aukin þrif og notkun persónuhlífa.

Við í Kölku höfum þegar byrjað að brenna hluta þess endurvinnsluefnis, m.a. úr grænum tunnum íbúa á Suðurnesjum, sem berst til okkar.

Efnið úr grænu tunnunni er alla jafna unnið áfram hjá samstarfsaðilum Kölku og er handfjatlað af starfsfólki. Við höfum því ákveðið að hluti þessa efnis skuli fara í brennslu. Eins og fram hefur komið í fréttum virðist COVID-19 veiran geta lifað býsna lengi á hörðu yfirborði eins og t.d. plasti og pappa. Það efni sem áfram fer til endurvinnslu er geymt í tvær vikur áður en það er meðhöndlað og fyllstu varúðar er gætt við vinnu við það.

Við viljum beina þeim tilmælum til fólks að hætta ekki að flokka í sínar tunnur þótt þessi staða sé uppi. Við viljum halda tunnunum hreinum og eiga þann möguleika að geyma eins mikið efni og kostur er, til vinnslu síðar. Hvað varðar það efni sem verður brennt þá er mikill kostur að hafa það sem mest aðskilið frá öðru sorpi svo hægt sé að skammta það inn í brennsluna í hæfilegum skömmtum. Það snýst bæði um stjórnun hitastigs í ofni og eftirbrennslu og að halda óæskilegum efnum í útblæstri í innan marka.

Þá viljum við einnig ítreka að þessi ráðstöfun er tímabundin og um leið og aðstæður leyfa verður þessari brennslu hætt. Stefnan er að allt endurvinnanlegt efni fari í endurvinnslu og henni verður fylgt áfram. Þessar tímabundnu ráðstafanir stafa eingöngu af því ástandi sem er uppi vegna COVID-19 og er, eins og margsinnis hefur komið fram, fordæmalaust.

Kalka

Getum við bætt efni síðunnar?